Fade in Tabs

درباره

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی.

شماره تماس

0786005356

آدرس

دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کابل افغانستان

ریزش مو مشکل جدی و پیشرونده ایست که در بسیاری اشخاص حضوصاً در شکل ارثی هورمونی، به آهستگی شروع شد، سیر تدریجی داشته و با مرور زمان شخص متوجه می‌شود که تاس شد ه است پس برای اینکه از تاسی سر در  امان باشیم لازم است تا با شروع ریزش مو با متخصص جلدی مشوره نمائیم تا از تاسی سر درامان باشیم   در بسیاری حالات ریزش مو با تداوی کوتاه مدت سه الی شش ماه بهبودی میاید اما در بعضی حالات خصوصاً در شکل ریزش موی ارثی هورمونی نیاز به تداوی طولانی مدت دارد .

اما  در بعضی حالات تداوی دوایی نمیتواند موثر باشد که در چنین حالات در کنار تداوی دوایی لازم است تا از متودهای جدید و بروز دنیا استفاده کرد تا نتیجه مطلوب را درکاهش ریزش مو و رشد دوباره موها بدست اورد که خوشبختانه در کلینیک های ماچنین امکانات با بهترین وجهه موجود بوده و ما جهت تداوی ریزش مو از مزوتراپی، میکرونیدلینگ، پی ارپی ، تداوی لیزری ریزش مو یا LLLT استفاده بعمل میاروم که خوشبختانه چنین خدمات بصورت اختصاصی و استثنایی صرف درکلینیک های عرضه میگردد.همچنان در حالات پیشرفته که امکان رشد مو وجود نداشته باشد.


جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد.
علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه
عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است:
1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است.
2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها)
3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه
4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند.
5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه
6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت به داغ جوانی دانه بیشتر میاشد.
7 . ارثیت: بعضی اشخاص از نطر ارثی مساعد به بوجود آمدن اسکار میباشند که نزد چنین اشخاص احتمال مصابیت به سکار یا داغ جوانی دانه بیشتر میباشد.
اشکال داغ یا لکه جوانی دانه
لکه های هموار:
این لکه ها که اکثرآ برنگ قهویی یا نصواری تیره بوده بیشتر نزد اشخاصی که دارای جلد تیره دارند و همچنان نزد کسانی که بیشتر به شعاع آفتاب مواجه میگردند دیده میشودقابل یاد آوریست که اکثر ادویه که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردد سبب افزایش حساسیت جلد در مقابل آفتاب گردیده و مواجه شدن به شعاع آفتاب سبب ایجاد التهاب و بوجود آمدن لکه ها میگردد این چنین لکه ها که بنام لکه های بعد از التهاب یا د میگردند اکثرآ مو قتی بوده و با مرور زمان بهبودی میابند.
سکار های فرورفته :
این لکه ها اکثرآ در اثر دستکاری جوانی دانه بوجود آمده به اشکال مختلف میباشند که بنام های
Boxcar scar
Icepeck scar
Rolling scar
یاد گردیده که نظر به شکل این داغ ها نامگذاری گردیده و اکثرآ در اثر التهاب جلد و سپس اتروفی یا ضمور جلد بوجود میایند این ها در صورت عدم تداوی بصورت دوامدار باقیمانده و با تداوی های دوایی بهبودی نمیابند. اما با پروسیجر مختلفی تداوی قابل بهبودی میباشند.
داغها یا سکار های برجسته جوانی دانه:
اگر چه بوجود آمدن این نوع سکار بعد از جوانی کمتر دیده میشود ولی در صورت موجودیت خیلی بدشکل بوده و تداوی آن مشکل میباشد این نوع داغ جوانی دانه بدو نوع میباشد سکار هایپرتروفیک (‌صرف در محل جوانی دانه بوجود آمده کمی برجسته بوده و رشد کمتر دارد)‌ و کیلوید که این داغها بیشتر برجسته بوده و نسبت به محل بخار جوانی دانه بیشتر رشد میکنند و گاهی توام با خارش و سوزش میباشد برداشتن این شکل سکار اکثرابا عمل جراحی سبب بدتر شدن کلوییدگردیده و سبب بوجود آمدن کیلوید بزرگتر میگردد.
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه
تداوی جای یا داغ جوانی دانه چالش بزرگی بوده البته اکثرآ به تداوی های معمولی جواب نمیدهد اما میتود های تداوی جدید که برای تداوی داغ و یا سکار جوانی دانه پیشنهاد میگردد نظر به نوع داغ یا سکار،‌ توقعات مریض از تداوی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار فرق میکنند .
لایه برداری کیمیاوی:
یکی از میتود های جدیدی تداوی داغ یا سکار جوانی دانه است که برای اولین بار در افغانستان و فعلآ در کلینیک ما صورت میگرد بر علاوه این تداوی جهت داغ ها یا سکار جوانی دانه صورت میگیرد در جوانی دانه فعال نیز توصیه گردیده و سبب بهبود دراماتیک آن میگردد در این میتود تداوی که در کلینیک توسط متخصص جلدی صورت میگیرد اسید های مختلفی با غلظت های مختلف بکار رفته و به مدت زمان معین بالای جلد تطبیق گردیده و بعدآ مریض صورت خودرا میشوید این عمل سبب جدا شدن طبقات سطحی جلد بشکل پوسته ریزی گردیده که نظر به عمق لایه برداری متفاوف میباشد و سبب جدا شدن طبقات سطحی تا عمیق جلد نظر به نوع اسید های تطبیق شده و مدت زمان تماس آن با جلد میباشد.
میکرو درمابریشین:
که توسط ماشین مخصوص صورت گرفته و طبقات سطحی جلد توسط ماشین مخصوص از سطح جلد جدا گردیده و سبب میشود تا جلد هموار گردد استعمال این ماشین ضرورت به متخصص ماهر که در استعمال آن تجربه داشته باشد دارد.
Microneedling:
توسط آله مخصوصی صورت گرفته که بنام درماپن یاد میگردد طوری که این آله دارای تعداد زیادی از سوزن های کوچک بوده و  با ضربه زدن به عناصر تحت الجلدی سبب تحریک تولید کولاژن و بلند شدن سکارهای فرورفته جلدی میگردد.

مزیوتراپی:
توسط ماشینی بنام میزوگن با زروق موادی که تولید رشته های کولاژن را تنبیه میکند صورت میپذیرد.
عملیات های جراحی:
الف . سبسیژن : که توسط متخصص جلدی با سوزن های مخصوص میگیرد.
ب . پینچ گرافت : برداشتن داغ های فرورفته و جاگزین گردن آن با جلد سالم از عقب گوش در صورت که داغ کمتر از 1 ملی متر باشد تنها برداشتن داغ با آله پینچ و ترمیم دوباره جلد سبب بهبود ی میگردد.
ج. لیزر درمانی : با ماشین های فراکزیل و آی پی ال و اربیم اندی یاگ صورت میگیرد و سبب بهبود این داغ ها میگردد در داغ های برجسته میتوان از لیزر های پی دی ال استفاده نمود.
زرق کولاژن:
 در واقعات استثنایی که مریض نخواهد از طریق های انواسیف دیگراستفده نماید توصیه شده ولی تاثیرات آن موقتی بوده 6 الی8 ماه بعد به حالت اولی بر میگردد و صرف برای تداوی داغ  های فرورفته استطباب دارد
زرق ستیروید
در واقعات داغ های برجسته و کیلوید استطباب دارد.
همه اشخاص همیشه میخواهند جوان باشند و هرقدر سن بیشتر میگرددما میخواهند بیشتر جوان به نظر برسیم    اما پیری جلد پروسه  توقف ناپذیر بوده و جلد همیشه در حال پیر شدن میباشد اما یک سلسله اعمالی وجود دارد چون تغذی غیر متوازن، خواب ناکافی تشویش ، سگرت کشیدن و مهمتر از همه  مواجه شدن زیاد به شعاع آفتاب که همه و همه دست به دست هم دادن پروسه پیر شدن جلد را که تا حد زیادی در آن ارثیت نیز رول دارد تسریع نماید. اما وقتی جلدی پیر میگردد چه باید کرد؟  کلینیک ما میتود های جدید و بروز جوانسازی جلدی را عرضه مینماید تا شما جلد جوانتر زیباتر و شادابتری داشته باشد  این روشها  قرار ذیل اند:
1.     جوانسازی جلد با لیزر درمانی : در حالاتی که پیری جلد همراه با لکه های پیری، ظهور مورگها و چین و چروک ظریف باشد جوانسازی جلد با لیزر انتخاب خوب بوده سبب کاهش لکه های پیری ، و مویرگها گردیده جلدی جوانتر میگردد اما لیزر هیچگاه نمیتواند سبب ازبین رفتن چین و چروک عمیق صورت گردد.
2.     جوانسازی جلد با زرق بوتاکس: بوتاکس یا توکسین بوتیلینیوم سبب بیحرکت شدن عضلاتی میگردد سبب ایجاد چین جروک صورت میگردد مثلا خطوطی که هنگام خندیدن ، بلند انداختن ابروها و اخم نمودن ایجاد می گردد میتواند به خوبی با زرق بوتاکس برطرف گردیده و به شما ظاهر جوانتر بدهد تحقیقاتی نشان داده است که بوتاکس برعلاوه جوانسازی جلد میتواند در کاهش سردردی و افسردگی نیز رول داشته باشد. زرق بوتاکس در کلینیک بصورت استاندارد اجرا میگردد دوام تاثیر آن سه الی شش بوده و بعد از ختم ن=تاثیر دوباره تکرار میگردد.
3.     زرق درمافیلر : جوانسازی جلد با استفاده از زرق مواد پر کننده جلدی که مشتقات هیالورونیک اسید میباشد و هیالورونیک اسید جزء عمده نسج منظم جلد میباشد که جهت پرساختن خطوط عمیق جلدی خصوصا خطوط لب استفاده میگردد. همچنان از درما فیلر جهت برجسته ساختن لبها و محجم ساختن عارض نیز بکار میرود که نتایج خوب به دنبال داشته دوام تاثیر آن متغیر است معمولا مربود به درجه cross linking  هیالورونیک اسید میباشد معمولا فورملی هیالورونیک اسیدی که در کلینیک ما استفاده میگردد نه ماه الی یک سال دوام میاورد.
4.     فیس لفت غیر جراحی یا thread lift  : درین شیوه سوزنهای که حاوی تارهای باریک polydoxon  میباشند به تحت جلد داخل گردیده و با کشیدن سوزن تارهای در تحت جلد باقی میمانند این تارها یک عکسالعمل را درجلد ایجاد کرده و سبب میگردد تا در اطراف تارها رشته کولاِژن تراکم نوده و سبب کش شدن و جوانشدن جلد گردد باین طریقه چین و چروک جلدی کاهش یافته و افتادگی جلد کمتر میگردد.
5.     CIT  یا کولاژن اندکشن تراپی : در ین طریه که بنام micrineedling  نیز یاد میشود با استفاده از سامانهای مخصوص مانند dermapen  و درمارولر که هردو دارای سوزنهای بسیار باریک میباشد صورت میگیرد طوریکه با داخل شدن این سوزنها زخمهای ذربینی در تحت جلد آیجاد میگردد ترمیم این خم ها سبب آزاد شدن فکتورهای رشد گردیده این فکتورها سبب فعال شدن حجرات کولاژن ساز یا فیبروبلاست گردیده و تولید کواژن بیشتر میگردد درنتیجه جلد جوانتر و شادابتر میگردد. اما با این طریقه نمیتوان چین و چروک و یا خطوط  عمیق جلدی را ازبین برد با آنهم میتواند سبب کاهش نسبی عمق این خطوط گردد.
6.     ‍پی آر پی (platelet rich plasma  )‌: در میتود از خون خود شما جهت جوان ساختن جلد تان استفا ده میگردد طوریکه در حدود 20 سی سی خون خود تان گرفته شده و با علاوه نمودن مواد ضد انعقادی و ماشین سنتریفیوژ پلازمای غنی از ضفیحات دمویه جدا گردیده و دوباره به جلد زرق میگردد ضفیحات دمویه وقتی داخل جلد زرق گردد سبب آزاد سازی فکتورهای رشد یا growth factor  میگردد که اینها سبب رشد حجرات کولاژن سازی بهبود رگهای خون و خون رسانی به جلد و در نهایت جوانشد جلد میگردد این تداوی هرماه یکبار تا چهار مرتبه باید صورت گیرد این میتود میتواند دوام تاثیر آن متغیر و میتواند تا دوسال دوام یابد و جهت دوام تاثیر و جلوگیری از پیری زود رس جلد میتوان آنرا هر سه ماه اجرا نمود.
7.     مزو تراپی mesotherapy : این شیوه بازرق موادیکه شامل ویتامینها، منرالها و سایر مواد ضروری جلد میباشد به جلد حصول کرد معجون یا cocktail   این مواد با استفاده از ماشینی بنام mesogun  یا بصورت دستی ، با استفاده از درمارولر و dermapen  به طبقه میزودرم جلد رسانده شده و سبب بهبود علایم پیر ی جلد میگردد.
8.     لایه برداری کیمیاوی : با استفاده از مواد لایه برداری مانند اسید های میوه یی ، TCA  ، مندلیک اسید و سلیسیلیک اسید صورت میگیرد که طوریکه با استعمال این مواد با غلظت مناسب و ومدت زمان تماس مناسب میتواندسبب پوسته ریزی و جدا شدن حجرات مرده جلد گردد التهابی که با لایه برداری سطحی ایجاد میگردد میتواند در جوانسازی جلد موثر بوده همجچنان ازین شیوه جهت تداوی لکه های صورت ، جوانی دانه و داغ ویا سکار جوانی نیز میتوان استفاده نمود. لایه برداری متوسط و عمیق کمتر استفاده میشود و لی در اشخاص که جلد بسیار روشن دارند میتوان استفاده کرد عمق تخریبات توسط لایه برداری زیباد بوده و سبب ایجاد ارچق و زخمهای جلدی میگردد که با وجود اینکه بسیار موثر است اما نسبت عوارض شدید که دارد نادرا نزد اشخاص با جلد روشن استفاده میگردد .