Fade in Tabs

درباره

داکتر محمد عارف عابد متخصص جلدی زیبایی.

دیپلوم امراض جلدی زیبایی تایلند

عضو متخصصین جلدی زیبایی هندوستان

شماره تماس

0786005356

آدرس

قبل از ظهر: شفاخانه جلدی زیبایی روز جهاراهی تایمنی کابل افغانستان .

بعد از ظهر: دواخانه فاضل عصری مقابل مبارک سنتر کوته ستگی کابل افغانستان


شبش

شبش انسانی حشرات بدون بال  و مکنده خو ن بوده که از هزاران سال انسان ها را مورد تهاجم قرار میدهند. شبش بدن و شبش راس در شرایط زندگی مدرن نیز موجود بوده و سالانه صدها میلیون نفر را مصاب میسازند. پدیکلوزس  بنام phitiraisis  نیز یادشده شبش ها دارای شش پا بوده ۱ تا ۴ میلیمتر طول دارند که برنگ خاکی تا سرخ دیده میشوند. afp20040115p341-f1 شبش سر بزرگتر بوده در حالیکه شبش عانه مدور بوده کوچکتر میباشد. وقتی اینها خون را می مکند مواد مخرش را به جلد زرق نموده که سبب ایجاد پپول های خارش دار میگردند. انسانها توسط دو spices  شبش مورد تهاجم قرار میگیرد که عبارتند از phitorus humanis  و  phitorus  pubes  میباشد .

Peduclisis humanis  شبش انسانی

دارای دو subspecies  میباشد که عبارتند از peduclisis capita و peduclisis Corporis. هر نوع از سپیس  های شبش در نواحی خاص بدن جایگزین شدن و نادرا میتوانند سایر نواحی بدن را هم مصاب سازند. شبشها به تماس جلد آمده و با مکیدن خون ادامه حیات میدهند.

شبش سر Peduclisis capitis

شبش سر یکی از امراض معمول دوره طفولیت میباشد و شاید هیچ صنف درسی از عدم موجودیت شبش سر مستثنی نمیباشد. که میتواند در اثر تماس با کلاه برس و یا شانه انتقال یابد.

سیکل حیاتی

جنس مونث شبش سر کاهل ۳ تا ۴ میلیمتر طول داشته و  جنس مذکر آن کمی کوچکتر میباشد. رنگ شبش از خاکی تا سیاه سرخرنگ  متفاوت میباشد. اینها با چنگک های قوی خود را به جلد چسبانده و خون مریض را می مکند.  طول عمر شبش سر معمولا ۴۰ روز بوده جنس مونث آن قادر به گذاشتن ۳۰۰ تخم میباشد که روزانه ۷ تا ۱۰ تخم می گذارد. تخم ها معمولا بخوبی به ساق مو چسپیده میباشد و با رشد مو از جلد سر دور تر میگردند. شبش سر 3

لوحه کلینیکی

مرض با پپول های خارش دار شدید که در خلف عنق و اطراف گوشها قرار دارد آغاز میگردد.  همچنان پپول های احمراری که در مرکز دارای یک نقطه نزفی میباشد دیده میشود. این پپول ها نسبتا توسط خارش تخریب شده و از بین میروند. واقعات که نادیده گرفته شده و بزودی تداوی نگردد میتواند سبب انتانات ثانوی امپتیگو، فرانکلوز،  اکزیما و ضخامه عقدات لمفاوی عنق گردد. شبش سر تشخیص با یافتن nits ها که به ساق موی چسپیده اند وضع میگردیده شبش ها معمولا به مشکل دریافت میگردند مگر اینکه راس مریض به صورت وسیع مورد تهاجم قرار گرفته باشد. تحت چراغ wood lamp  , تخم و یا nits ها معمولا به رنگ خاکی سفید رنگ فلورسنس میدهند. شبش ها معمولا تخم های خود را در ساق مو نزدیک به جلد چسبانده و چون مو نمو میکند nits  ها معمولا در یک فاصله دور تر از جلد سر دیده میشوند. موجودیت امپتیگو معند در جلد راس باید ما را به شبش سر مشکوک سازد.

تداوی

هدف از تداوی از بین بردن شبش سر و تخم های آن میباشد پرمترین ۱ فیصد معمولا در جلد راس و مو ها استفاده شده و روز بعد شسته میشود تداوی معمولا یک هفته بعد  تکرار میگردد. تا سبب از بین بردن  تخم های شبش هم گردد چون پرمترین بالای شبش موثر بوده و بالای تخم های آن تاثیر ندارد. بعد از شستن مو ها باید با شانه های که دارای دندانه های باریک اند شانه گردند تا سبب برطرف شدن تخمهای شبش گردند. شامپو و یا لوشن  لیندان یا Gamabenzin hexachlorid     باید بصورت درست   در جلد  سر مساژ داده شده و ۵ تا ده دقیقه بعد دوباره شسته شود و تخم های باقیمانده باید توسط شانه های با دندانه های باریک برطرف گردند. لیندان نباید نزد نوزادن ، خانمهای حامله و مادران شیرده استعمال گردد. لوشن ملتین از طریق کیراتین جذب گردیده و معمولا تاثیرات محافظوی در مقابل تهاجم دوباره شبش را داشته میتواند تا شش هفته بعد از تداوی  ظرفیت محافظوی آن ادامه یابد. این دوا معمولا دوازده ساعت بعد از تطبیق شسته میشود. تداوی فمی توسط Co-trimexazole  موثر بوده این آنتی بیوتیک توسط شبش سر بلع شده وسبب  ازبین رفتن میکروبهای ضروری شبش که مسول تولید ویتامین های شبش میباشد میگردد تا شبش از بین برود دوز آن یک تابلیت روز دوبار برای سه روز بوده و یک هفته بعد باید تکرار گردد. Ivermectin فمی به دوز micg/kg  200 میتواند موثر باشد.

شبش عانه

شبش عانه معمولا  در اثر تماس جنسی انتقال یافته همچنان در اثر استفاده از تشناب های عمومی، حمام عمومی ، بستر خواب و یا جانپاک انتقال نموده شبش اکثرا با سایر امراض مقاربتی تو ام بوده و نزد مصابین شبش عانه معاینه لابراتواری جهت رد نمودن سایر امراض مقاربتی باید صورت گیرد شبش عانه از شبش سر متفاوت بوده چون دارای جسم مدور بوده دارای چنگک  های کوچک در پاهای قدامی و چنگک  های بزرگ درپاهای خلفی میباشد که به شبش اجازه میدهد در بین موهای عانه که در فواصل دورتر از هم قرار دارند به آسانی محکم  گردند. روزانه این شبش ها در حالت استراحت بوده و شب وقتی مریض خوابید به فعالیت آغاز مینمایند وقتی شبش عانه از محل دور ساخته شود به مشکل حرکت نموده در حالیکه شبش سر و بدن میتواتد به آسانی حرکت نماید. شبش عانه در نواحی تناسلی ، ابرو و مژه ها یعنی جاهاییکه تکاثف مو ها کمتر اند  جا گرفته و دارای حرکت بسیار بطی میباشند. و سرعت حرکت آن ۱۰ سانتی متر در روز میباشد در حالیکه شبش بدن سریع بوده و ۲۳ سانتی متر در یک دقیقه میتواند  حرکت کند. تشخیص مرض با یافتن شبش های که شکل انها  مشابه خرچنگ است وضع میگردد. همچنان میتوان Nits ها را که چسپیده به ساق مو اند دریافت نمود. تداوی ان مشابه به شبش سر بوده تداوی نه تنها نزد مریض بلکه نزد کسانی که با مریض تماس دارند هم صورت گیرد. در صورت مصابیت شبش مژه از پترولاتم و یا واسلین استفاده شده طوریکه این ماده بصورت ضخیم بالای ناحیه استفاده شده و بعدا Nits  ها بصورت میخانیکی برداشته میشود. این ها سبب مختل شدن تنفس مریض میگردند. زیر پوشی ها باید با آب جوش شسته شود.

شبش بدن

شبش بدن معمولا نزد اشخاصی که حفظ الصحه پایین دارند و نزد اشخاص ولگرد دیده شده شبش بدن معمولا ۳۰ فیصد بزرگتر از شبش سر بوده  ولی دارای مورفولوژی مشابه با شبش سر میباشد. شبش_بدن شبش بدن معمولا در درز لباس جا گرفته و در آنجا تخم گذاری مینماید و برای تغذیه به سطح جلد میآید. تخم ها معمولا به لباس سرش میگردد. شبش بدن در مقابل حرارت حساس بوده و توسط شستن لباس با آب داغ و اوتو کشیدن از بین میرود از همین سبب شبش بدن نزد اشخاصی که لباس خود را بصورت منظم تعویض ننماید بوجود می آید شبش بدن

لوحه کلینیکی

دریافت های کلینیکی شبش بدن maculae cerulla (بولهای آبی رنگ) نام داشته و در نواحی که لباس به تماس نزدیک جلد میباشد بوجود می آید این نواحی عبارت اند از: ناحیه صدر، ناحیه الیوی و رانها.  این مکول ها اکثرا در مرکز داری یک panctum و یا فوحه  میباشد. علایم دیگر آن اکسکوریشن های خطی میباشد که در نواحی بین دو کتف، ناحیه خلفی ابطی ، رانها و نواحی الیوی دیده میشوند. این خطوط از علایم تشخیصی شبش بدن میباشد در صورت دوام شبش بدن بشکل پچ های تصبغی، پیودرما، و lichenification ایجاد گردیده که بنام vagabond disease یا مرض ولگردان مشهور است. شبش بدن ناقل امراض ساری مانند epidemic typhus,   buttenila. ... , trench fever و burrela  میگردند. که این امراض با در یافت  تخم شبش در درز لباس ها تشخیص داده میشود.

تداوی

تداوی موضعی با ادویه ضد خارش که بعد از حمام نمودن استفاده میگردد مفید میباشد. در صورت موجودیت انتانات ثانوی آنتی بیوتیکهای موضعی و سیستمیک توصیه شده لباس مریض توسط شستن در آب داغ و اوتو کشیدن درزها تعقیب گردیده و استفاده از پورد ۱۰ فیصدDDT و یا Malthion نیز در میتواند سبب از بین رفتن شبش بدن گردد.
ریزش مو مشکل جدی و پیشرونده ایست که در بسیاری اشخاص حضوصاً در شکل ارثی هورمونی، به آهستگی شروع شد، سیر تدریجی داشته و با مرور زمان شخص متوجه می‌شود که تاس شد ه است پس برای اینکه از تاسی سر در  امان باشیم لازم است تا با شروع ریزش مو با متخصص جلدی مشوره نمائیم تا از تاسی سر درامان باشیم   در بسیاری حالات ریزش مو با تداوی کوتاه مدت سه الی شش ماه بهبودی میاید اما در بعضی حالات خصوصاً در شکل ریزش موی ارثی هورمونی نیاز به تداوی طولانی مدت دارد .

اما  در بعضی حالات تداوی دوایی نمیتواند موثر باشد که در چنین حالات در کنار تداوی دوایی لازم است تا از متودهای جدید و بروز دنیا استفاده کرد تا نتیجه مطلوب را درکاهش ریزش مو و رشد دوباره موها بدست اورد که خوشبختانه در کلینیک های ماچنین امکانات با بهترین وجهه موجود بوده و ما جهت تداوی ریزش مو از مزوتراپی، میکرونیدلینگ، پی ارپی ، تداوی لیزری ریزش مو یا LLLT استفاده بعمل میاروم که خوشبختانه چنین خدمات بصورت اختصاصی و استثنایی صرف درکلینیک های عرضه میگردد.همچنان در حالات پیشرفته که امکان رشد مو وجود نداشته باشد.


جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد.
علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه
عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است:
1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است.
2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها)
3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه
4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند.
5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه
6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت به داغ جوانی دانه بیشتر میاشد.
7 . ارثیت: بعضی اشخاص از نطر ارثی مساعد به بوجود آمدن اسکار میباشند که نزد چنین اشخاص احتمال مصابیت به سکار یا داغ جوانی دانه بیشتر میباشد.
اشکال داغ یا لکه جوانی دانه
لکه های هموار:
این لکه ها که اکثرآ برنگ قهویی یا نصواری تیره بوده بیشتر نزد اشخاصی که دارای جلد تیره دارند و همچنان نزد کسانی که بیشتر به شعاع آفتاب مواجه میگردند دیده میشودقابل یاد آوریست که اکثر ادویه که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردد سبب افزایش حساسیت جلد در مقابل آفتاب گردیده و مواجه شدن به شعاع آفتاب سبب ایجاد التهاب و بوجود آمدن لکه ها میگردد این چنین لکه ها که بنام لکه های بعد از التهاب یا د میگردند اکثرآ مو قتی بوده و با مرور زمان بهبودی میابند.
سکار های فرورفته :
این لکه ها اکثرآ در اثر دستکاری جوانی دانه بوجود آمده به اشکال مختلف میباشند که بنام های
Boxcar scar
Icepeck scar
Rolling scar
یاد گردیده که نظر به شکل این داغ ها نامگذاری گردیده و اکثرآ در اثر التهاب جلد و سپس اتروفی یا ضمور جلد بوجود میایند این ها در صورت عدم تداوی بصورت دوامدار باقیمانده و با تداوی های دوایی بهبودی نمیابند. اما با پروسیجر مختلفی تداوی قابل بهبودی میباشند.
داغها یا سکار های برجسته جوانی دانه:
اگر چه بوجود آمدن این نوع سکار بعد از جوانی کمتر دیده میشود ولی در صورت موجودیت خیلی بدشکل بوده و تداوی آن مشکل میباشد این نوع داغ جوانی دانه بدو نوع میباشد سکار هایپرتروفیک (‌صرف در محل جوانی دانه بوجود آمده کمی برجسته بوده و رشد کمتر دارد)‌ و کیلوید که این داغها بیشتر برجسته بوده و نسبت به محل بخار جوانی دانه بیشتر رشد میکنند و گاهی توام با خارش و سوزش میباشد برداشتن این شکل سکار اکثرابا عمل جراحی سبب بدتر شدن کلوییدگردیده و سبب بوجود آمدن کیلوید بزرگتر میگردد.
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه
تداوی جای یا داغ جوانی دانه چالش بزرگی بوده البته اکثرآ به تداوی های معمولی جواب نمیدهد اما میتود های تداوی جدید که برای تداوی داغ و یا سکار جوانی دانه پیشنهاد میگردد نظر به نوع داغ یا سکار،‌ توقعات مریض از تداوی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار فرق میکنند .
لایه برداری کیمیاوی:
یکی از میتود های جدیدی تداوی داغ یا سکار جوانی دانه است که برای اولین بار در افغانستان و فعلآ در کلینیک ما صورت میگرد بر علاوه این تداوی جهت داغ ها یا سکار جوانی دانه صورت میگیرد در جوانی دانه فعال نیز توصیه گردیده و سبب بهبود دراماتیک آن میگردد در این میتود تداوی که در کلینیک توسط متخصص جلدی صورت میگیرد اسید های مختلفی با غلظت های مختلف بکار رفته و به مدت زمان معین بالای جلد تطبیق گردیده و بعدآ مریض صورت خودرا میشوید این عمل سبب جدا شدن طبقات سطحی جلد بشکل پوسته ریزی گردیده که نظر به عمق لایه برداری متفاوف میباشد و سبب جدا شدن طبقات سطحی تا عمیق جلد نظر به نوع اسید های تطبیق شده و مدت زمان تماس آن با جلد میباشد.
میکرو درمابریشین:
که توسط ماشین مخصوص صورت گرفته و طبقات سطحی جلد توسط ماشین مخصوص از سطح جلد جدا گردیده و سبب میشود تا جلد هموار گردد استعمال این ماشین ضرورت به متخصص ماهر که در استعمال آن تجربه داشته باشد دارد.
Microneedling:
توسط آله مخصوصی صورت گرفته که بنام درماپن یاد میگردد طوری که این آله دارای تعداد زیادی از سوزن های کوچک بوده و  با ضربه زدن به عناصر تحت الجلدی سبب تحریک تولید کولاژن و بلند شدن سکارهای فرورفته جلدی میگردد.

مزیوتراپی:
توسط ماشینی بنام میزوگن با زروق موادی که تولید رشته های کولاژن را تنبیه میکند صورت میپذیرد.
عملیات های جراحی:
الف . سبسیژن : که توسط متخصص جلدی با سوزن های مخصوص میگیرد.
ب . پینچ گرافت : برداشتن داغ های فرورفته و جاگزین گردن آن با جلد سالم از عقب گوش در صورت که داغ کمتر از 1 ملی متر باشد تنها برداشتن داغ با آله پینچ و ترمیم دوباره جلد سبب بهبود ی میگردد.
ج. لیزر درمانی : با ماشین های فراکزیل و آی پی ال و اربیم اندی یاگ صورت میگیرد و سبب بهبود این داغ ها میگردد در داغ های برجسته میتوان از لیزر های پی دی ال استفاده نمود.
زرق کولاژن:
 در واقعات استثنایی که مریض نخواهد از طریق های انواسیف دیگراستفده نماید توصیه شده ولی تاثیرات آن موقتی بوده 6 الی8 ماه بعد به حالت اولی بر میگردد و صرف برای تداوی داغ  های فرورفته استطباب دارد
زرق ستیروید
در واقعات داغ های برجسته و کیلوید استطباب دارد.