۱. ساحه ای را که خارش دارد سرد کنید اینکار را میتوانید با استفاده از خریطه یخ و یا تربند آب سرد اجرا کنید.

۲. از کریم های مرطوب کننده استفاده کنید کریمهای که فاقد خوشبویی باشد باید استفاده کنید.
۳. با آب سرد استحمام کنید. آب داغ شاید سبب کاهش خارش بزودی گردیده ولی بعدا جلد را بیشتر خشک و خارش دار میسازد.
۴. از مواجه شدن به شعاع آفتاب جلد تانرا محافظه کنید.
۵. از لباس های نخی و گشاد استفاده کنید. لباس های نایلونی و تنگ میتوانند سبب تخریش جلد و تشدید خارش گردند.
۶. کالامین لوشن itchclear ؛لوشن سرد کننده جلد بوده و دارای موادی میباشد که میتواند بصورت موقتی خارش را کنترول کند. شما میتوانید کالامین لوشن را در جلد تان مالش دهید.
۷. در صورتیکه شما کدام غدا خاصی خورده باشید از همان غذا پرهیز کنید.
۸. اگر شما از کدام دوا برای تداوی سایر امراض استفاده کرده باشید با داکتر معالج تان مشوره کنید شاید شاید شما با دوا حساسیت کرده باشید. بیاد داشته باشید بعضی از دوا ها ماهها بعد از استفاده میتواند سبب حساسیت گردد.
۹. گاهی خارش های جلدی میتواند ساری بوده و از یک شخص به شخص دیگر سرایت کند در صورتیکه سایر اعضاء فامیل و یا هم اطاقی تان از خارش رنج. میبرد شما شاید مصاب خارش های ساری چون اسکبیس، شبش سر و یا بدن، و یا هم گزش حشراتی چون کیک، خسک و پشه باشید که نیاز به تداوی منظم دارد و شما باید با متخصص جلدی مشوره کنید.
۱۰. در صورتیکه خارش شما بیشتر دوام کند و با مراعات نمودن نکات فوق برطرف نگردد با متخصص جلدی مشوره کنید. شاید شما مصاب امراضی چون پت، اکزیما، پسوریازس، اسکبیس... و یا امراض داخلی چون کمکاری و یا فرط فعالیت غده تایراید، شکر، آنرا کلیدی و کبدی.. و یا هم کمخونی و سایر مشکلات خون باشید که نیاز به تکمیل معاینات و تداوی امراض ذکر شده را دارید.

شبش

شبش انسانی حشرات بدون بال  و مکنده خو ن بوده که از هزاران سال انسان ها را مورد تهاجم قرار میدهند. شبش بدن و شبش راس در شرایط زندگی مدرن نیز موجود بوده و سالانه صدها میلیون نفر را مصاب میسازند. پدیکلوزس  بنام phitiraisis  نیز یادشده شبش ها دارای شش پا بوده ۱ تا ۴ میلیمتر طول دارند که برنگ خاکی تا سرخ دیده میشوند. afp20040115p341-f1 شبش سر بزرگتر بوده در حالیکه شبش عانه مدور بوده کوچکتر میباشد. وقتی اینها خون را می مکند مواد مخرش را به جلد زرق نموده که سبب ایجاد پپول های خارش دار میگردند. انسانها توسط دو spices  شبش مورد تهاجم قرار میگیرد که عبارتند از phitorus humanis  و  phitorus  pubes  میباشد .

Peduclisis humanis  شبش انسانی

دارای دو subspecies  میباشد که عبارتند از peduclisis capita و peduclisis Corporis. هر نوع از سپیس  های شبش در نواحی خاص بدن جایگزین شدن و نادرا میتوانند سایر نواحی بدن را هم مصاب سازند. شبشها به تماس جلد آمده و با مکیدن خون ادامه حیات میدهند.

شبش سر Peduclisis capitis

شبش سر یکی از امراض معمول دوره طفولیت میباشد و شاید هیچ صنف درسی از عدم موجودیت شبش سر مستثنی نمیباشد. که میتواند در اثر تماس با کلاه برس و یا شانه انتقال یابد.

سیکل حیاتی

جنس مونث شبش سر کاهل ۳ تا ۴ میلیمتر طول داشته و  جنس مذکر آن کمی کوچکتر میباشد. رنگ شبش از خاکی تا سیاه سرخرنگ  متفاوت میباشد. اینها با چنگک های قوی خود را به جلد چسبانده و خون مریض را می مکند.  طول عمر شبش سر معمولا ۴۰ روز بوده جنس مونث آن قادر به گذاشتن ۳۰۰ تخم میباشد که روزانه ۷ تا ۱۰ تخم می گذارد. تخم ها معمولا بخوبی به ساق مو چسپیده میباشد و با رشد مو از جلد سر دور تر میگردند. شبش سر 3

لوحه کلینیکی

مرض با پپول های خارش دار شدید که در خلف عنق و اطراف گوشها قرار دارد آغاز میگردد.  همچنان پپول های احمراری که در مرکز دارای یک نقطه نزفی میباشد دیده میشود. این پپول ها نسبتا توسط خارش تخریب شده و از بین میروند. واقعات که نادیده گرفته شده و بزودی تداوی نگردد میتواند سبب انتانات ثانوی امپتیگو، فرانکلوز،  اکزیما و ضخامه عقدات لمفاوی عنق گردد. شبش سر تشخیص با یافتن nits ها که به ساق موی چسپیده اند وضع میگردیده شبش ها معمولا به مشکل دریافت میگردند مگر اینکه راس مریض به صورت وسیع مورد تهاجم قرار گرفته باشد. تحت چراغ wood lamp  , تخم و یا nits ها معمولا به رنگ خاکی سفید رنگ فلورسنس میدهند. شبش ها معمولا تخم های خود را در ساق مو نزدیک به جلد چسبانده و چون مو نمو میکند nits  ها معمولا در یک فاصله دور تر از جلد سر دیده میشوند. موجودیت امپتیگو معند در جلد راس باید ما را به شبش سر مشکوک سازد.

تداوی

هدف از تداوی از بین بردن شبش سر و تخم های آن میباشد پرمترین ۱ فیصد معمولا در جلد راس و مو ها استفاده شده و روز بعد شسته میشود تداوی معمولا یک هفته بعد  تکرار میگردد. تا سبب از بین بردن  تخم های شبش هم گردد چون پرمترین بالای شبش موثر بوده و بالای تخم های آن تاثیر ندارد. بعد از شستن مو ها باید با شانه های که دارای دندانه های باریک اند شانه گردند تا سبب برطرف شدن تخمهای شبش گردند. شامپو و یا لوشن  لیندان یا Gamabenzin hexachlorid     باید بصورت درست   در جلد  سر مساژ داده شده و ۵ تا ده دقیقه بعد دوباره شسته شود و تخم های باقیمانده باید توسط شانه های با دندانه های باریک برطرف گردند. لیندان نباید نزد نوزادن ، خانمهای حامله و مادران شیرده استعمال گردد. لوشن ملتین از طریق کیراتین جذب گردیده و معمولا تاثیرات محافظوی در مقابل تهاجم دوباره شبش را داشته میتواند تا شش هفته بعد از تداوی  ظرفیت محافظوی آن ادامه یابد. این دوا معمولا دوازده ساعت بعد از تطبیق شسته میشود. تداوی فمی توسط Co-trimexazole  موثر بوده این آنتی بیوتیک توسط شبش سر بلع شده وسبب  ازبین رفتن میکروبهای ضروری شبش که مسول تولید ویتامین های شبش میباشد میگردد تا شبش از بین برود دوز آن یک تابلیت روز دوبار برای سه روز بوده و یک هفته بعد باید تکرار گردد. Ivermectin فمی به دوز micg/kg  200 میتواند موثر باشد.

شبش عانه

شبش عانه معمولا  در اثر تماس جنسی انتقال یافته همچنان در اثر استفاده از تشناب های عمومی، حمام عمومی ، بستر خواب و یا جانپاک انتقال نموده شبش اکثرا با سایر امراض مقاربتی تو ام بوده و نزد مصابین شبش عانه معاینه لابراتواری جهت رد نمودن سایر امراض مقاربتی باید صورت گیرد شبش عانه از شبش سر متفاوت بوده چون دارای جسم مدور بوده دارای چنگک  های کوچک در پاهای قدامی و چنگک  های بزرگ درپاهای خلفی میباشد که به شبش اجازه میدهد در بین موهای عانه که در فواصل دورتر از هم قرار دارند به آسانی محکم  گردند. روزانه این شبش ها در حالت استراحت بوده و شب وقتی مریض خوابید به فعالیت آغاز مینمایند وقتی شبش عانه از محل دور ساخته شود به مشکل حرکت نموده در حالیکه شبش سر و بدن میتواتد به آسانی حرکت نماید. شبش عانه در نواحی تناسلی ، ابرو و مژه ها یعنی جاهاییکه تکاثف مو ها کمتر اند  جا گرفته و دارای حرکت بسیار بطی میباشند. و سرعت حرکت آن ۱۰ سانتی متر در روز میباشد در حالیکه شبش بدن سریع بوده و ۲۳ سانتی متر در یک دقیقه میتواند  حرکت کند. تشخیص مرض با یافتن شبش های که شکل انها  مشابه خرچنگ است وضع میگردد. همچنان میتوان Nits ها را که چسپیده به ساق مو اند دریافت نمود. تداوی ان مشابه به شبش سر بوده تداوی نه تنها نزد مریض بلکه نزد کسانی که با مریض تماس دارند هم صورت گیرد. در صورت مصابیت شبش مژه از پترولاتم و یا واسلین استفاده شده طوریکه این ماده بصورت ضخیم بالای ناحیه استفاده شده و بعدا Nits  ها بصورت میخانیکی برداشته میشود. این ها سبب مختل شدن تنفس مریض میگردند. زیر پوشی ها باید با آب جوش شسته شود.

شبش بدن

شبش بدن معمولا نزد اشخاصی که حفظ الصحه پایین دارند و نزد اشخاص ولگرد دیده شده شبش بدن معمولا ۳۰ فیصد بزرگتر از شبش سر بوده  ولی دارای مورفولوژی مشابه با شبش سر میباشد. شبش_بدن شبش بدن معمولا در درز لباس جا گرفته و در آنجا تخم گذاری مینماید و برای تغذیه به سطح جلد میآید. تخم ها معمولا به لباس سرش میگردد. شبش بدن در مقابل حرارت حساس بوده و توسط شستن لباس با آب داغ و اوتو کشیدن از بین میرود از همین سبب شبش بدن نزد اشخاصی که لباس خود را بصورت منظم تعویض ننماید بوجود می آید شبش بدن

لوحه کلینیکی

دریافت های کلینیکی شبش بدن maculae cerulla (بولهای آبی رنگ) نام داشته و در نواحی که لباس به تماس نزدیک جلد میباشد بوجود می آید این نواحی عبارت اند از: ناحیه صدر، ناحیه الیوی و رانها.  این مکول ها اکثرا در مرکز داری یک panctum و یا فوحه  میباشد. علایم دیگر آن اکسکوریشن های خطی میباشد که در نواحی بین دو کتف، ناحیه خلفی ابطی ، رانها و نواحی الیوی دیده میشوند. این خطوط از علایم تشخیصی شبش بدن میباشد در صورت دوام شبش بدن بشکل پچ های تصبغی، پیودرما، و lichenification ایجاد گردیده که بنام vagabond disease یا مرض ولگردان مشهور است. شبش بدن ناقل امراض ساری مانند epidemic typhus,   buttenila. ... , trench fever و burrela  میگردند. که این امراض با در یافت  تخم شبش در درز لباس ها تشخیص داده میشود.

تداوی

تداوی موضعی با ادویه ضد خارش که بعد از حمام نمودن استفاده میگردد مفید میباشد. در صورت موجودیت انتانات ثانوی آنتی بیوتیکهای موضعی و سیستمیک توصیه شده لباس مریض توسط شستن در آب داغ و اوتو کشیدن درزها تعقیب گردیده و استفاده از پورد ۱۰ فیصدDDT و یا Malthion نیز در میتواند سبب از بین رفتن شبش بدن گردد.
ریزش مو مشکل جدی و پیشرونده ایست که در بسیاری اشخاص حضوصاً در شکل ارثی هورمونی، به آهستگی شروع شد، سیر تدریجی داشته و با مرور زمان شخص متوجه می‌شود که تاس شد ه است پس برای اینکه از تاسی سر در  امان باشیم لازم است تا با شروع ریزش مو با متخصص جلدی مشوره نمائیم تا از تاسی سر درامان باشیم   در بسیاری حالات ریزش مو با تداوی کوتاه مدت سه الی شش ماه بهبودی میاید اما در بعضی حالات خصوصاً در شکل ریزش موی ارثی هورمونی نیاز به تداوی طولانی مدت دارد .

اما  در بعضی حالات تداوی دوایی نمیتواند موثر باشد که در چنین حالات در کنار تداوی دوایی لازم است تا از متودهای جدید و بروز دنیا استفاده کرد تا نتیجه مطلوب را درکاهش ریزش مو و رشد دوباره موها بدست اورد که خوشبختانه در کلینیک های ماچنین امکانات با بهترین وجهه موجود بوده و ما جهت تداوی ریزش مو از مزوتراپی، میکرونیدلینگ، پی ارپی ، تداوی لیزری ریزش مو یا LLLT استفاده بعمل میاروم که خوشبختانه چنین خدمات بصورت اختصاصی و استثنایی صرف درکلینیک های عرضه میگردد.همچنان در حالات پیشرفته که امکان رشد مو وجود نداشته باشد.


جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد.
علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه
عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است:
1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است.
2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها)
3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه
4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند.
5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه
6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت به داغ جوانی دانه بیشتر میاشد.
7 . ارثیت: بعضی اشخاص از نطر ارثی مساعد به بوجود آمدن اسکار میباشند که نزد چنین اشخاص احتمال مصابیت به سکار یا داغ جوانی دانه بیشتر میباشد.
اشکال داغ یا لکه جوانی دانه
لکه های هموار:
این لکه ها که اکثرآ برنگ قهویی یا نصواری تیره بوده بیشتر نزد اشخاصی که دارای جلد تیره دارند و همچنان نزد کسانی که بیشتر به شعاع آفتاب مواجه میگردند دیده میشودقابل یاد آوریست که اکثر ادویه که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردد سبب افزایش حساسیت جلد در مقابل آفتاب گردیده و مواجه شدن به شعاع آفتاب سبب ایجاد التهاب و بوجود آمدن لکه ها میگردد این چنین لکه ها که بنام لکه های بعد از التهاب یا د میگردند اکثرآ مو قتی بوده و با مرور زمان بهبودی میابند.
سکار های فرورفته :
این لکه ها اکثرآ در اثر دستکاری جوانی دانه بوجود آمده به اشکال مختلف میباشند که بنام های
Boxcar scar
Icepeck scar
Rolling scar
یاد گردیده که نظر به شکل این داغ ها نامگذاری گردیده و اکثرآ در اثر التهاب جلد و سپس اتروفی یا ضمور جلد بوجود میایند این ها در صورت عدم تداوی بصورت دوامدار باقیمانده و با تداوی های دوایی بهبودی نمیابند. اما با پروسیجر مختلفی تداوی قابل بهبودی میباشند.
داغها یا سکار های برجسته جوانی دانه:
اگر چه بوجود آمدن این نوع سکار بعد از جوانی کمتر دیده میشود ولی در صورت موجودیت خیلی بدشکل بوده و تداوی آن مشکل میباشد این نوع داغ جوانی دانه بدو نوع میباشد سکار هایپرتروفیک (‌صرف در محل جوانی دانه بوجود آمده کمی برجسته بوده و رشد کمتر دارد)‌ و کیلوید که این داغها بیشتر برجسته بوده و نسبت به محل بخار جوانی دانه بیشتر رشد میکنند و گاهی توام با خارش و سوزش میباشد برداشتن این شکل سکار اکثرابا عمل جراحی سبب بدتر شدن کلوییدگردیده و سبب بوجود آمدن کیلوید بزرگتر میگردد.
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه
تداوی جای یا داغ جوانی دانه چالش بزرگی بوده البته اکثرآ به تداوی های معمولی جواب نمیدهد اما میتود های تداوی جدید که برای تداوی داغ و یا سکار جوانی دانه پیشنهاد میگردد نظر به نوع داغ یا سکار،‌ توقعات مریض از تداوی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار فرق میکنند .
لایه برداری کیمیاوی:
یکی از میتود های جدیدی تداوی داغ یا سکار جوانی دانه است که برای اولین بار در افغانستان و فعلآ در کلینیک ما صورت میگرد بر علاوه این تداوی جهت داغ ها یا سکار جوانی دانه صورت میگیرد در جوانی دانه فعال نیز توصیه گردیده و سبب بهبود دراماتیک آن میگردد در این میتود تداوی که در کلینیک توسط متخصص جلدی صورت میگیرد اسید های مختلفی با غلظت های مختلف بکار رفته و به مدت زمان معین بالای جلد تطبیق گردیده و بعدآ مریض صورت خودرا میشوید این عمل سبب جدا شدن طبقات سطحی جلد بشکل پوسته ریزی گردیده که نظر به عمق لایه برداری متفاوف میباشد و سبب جدا شدن طبقات سطحی تا عمیق جلد نظر به نوع اسید های تطبیق شده و مدت زمان تماس آن با جلد میباشد.
میکرو درمابریشین:
که توسط ماشین مخصوص صورت گرفته و طبقات سطحی جلد توسط ماشین مخصوص از سطح جلد جدا گردیده و سبب میشود تا جلد هموار گردد استعمال این ماشین ضرورت به متخصص ماهر که در استعمال آن تجربه داشته باشد دارد.
Microneedling:
توسط آله مخصوصی صورت گرفته که بنام درماپن یاد میگردد طوری که این آله دارای تعداد زیادی از سوزن های کوچک بوده و  با ضربه زدن به عناصر تحت الجلدی سبب تحریک تولید کولاژن و بلند شدن سکارهای فرورفته جلدی میگردد.

مزیوتراپی:
توسط ماشینی بنام میزوگن با زروق موادی که تولید رشته های کولاژن را تنبیه میکند صورت میپذیرد.
عملیات های جراحی:
الف . سبسیژن : که توسط متخصص جلدی با سوزن های مخصوص میگیرد.
ب . پینچ گرافت : برداشتن داغ های فرورفته و جاگزین گردن آن با جلد سالم از عقب گوش در صورت که داغ کمتر از 1 ملی متر باشد تنها برداشتن داغ با آله پینچ و ترمیم دوباره جلد سبب بهبود ی میگردد.
ج. لیزر درمانی : با ماشین های فراکزیل و آی پی ال و اربیم اندی یاگ صورت میگیرد و سبب بهبود این داغ ها میگردد در داغ های برجسته میتوان از لیزر های پی دی ال استفاده نمود.
زرق کولاژن:
 در واقعات استثنایی که مریض نخواهد از طریق های انواسیف دیگراستفده نماید توصیه شده ولی تاثیرات آن موقتی بوده 6 الی8 ماه بعد به حالت اولی بر میگردد و صرف برای تداوی داغ  های فرورفته استطباب دارد
زرق ستیروید
در واقعات داغ های برجسته و کیلوید استطباب دارد.
همه اشخاص همیشه میخواهند جوان باشند و هرقدر سن بیشتر میگرددما میخواهند بیشتر جوان به نظر برسیم    اما پیری جلد پروسه  توقف ناپذیر بوده و جلد همیشه در حال پیر شدن میباشد اما یک سلسله اعمالی وجود دارد چون تغذی غیر متوازن، خواب ناکافی تشویش ، سگرت کشیدن و مهمتر از همه  مواجه شدن زیاد به شعاع آفتاب که همه و همه دست به دست هم دادن پروسه پیر شدن جلد را که تا حد زیادی در آن ارثیت نیز رول دارد تسریع نماید. اما وقتی جلدی پیر میگردد چه باید کرد؟  کلینیک ما میتود های جدید و بروز جوانسازی جلدی را عرضه مینماید تا شما جلد جوانتر زیباتر و شادابتری داشته باشد  این روشها  قرار ذیل اند:
1.     جوانسازی جلد با لیزر درمانی : در حالاتی که پیری جلد همراه با لکه های پیری، ظهور مورگها و چین و چروک ظریف باشد جوانسازی جلد با لیزر انتخاب خوب بوده سبب کاهش لکه های پیری ، و مویرگها گردیده جلدی جوانتر میگردد اما لیزر هیچگاه نمیتواند سبب ازبین رفتن چین و چروک عمیق صورت گردد.
2.     جوانسازی جلد با زرق بوتاکس: بوتاکس یا توکسین بوتیلینیوم سبب بیحرکت شدن عضلاتی میگردد سبب ایجاد چین جروک صورت میگردد مثلا خطوطی که هنگام خندیدن ، بلند انداختن ابروها و اخم نمودن ایجاد می گردد میتواند به خوبی با زرق بوتاکس برطرف گردیده و به شما ظاهر جوانتر بدهد تحقیقاتی نشان داده است که بوتاکس برعلاوه جوانسازی جلد میتواند در کاهش سردردی و افسردگی نیز رول داشته باشد. زرق بوتاکس در کلینیک بصورت استاندارد اجرا میگردد دوام تاثیر آن سه الی شش بوده و بعد از ختم ن=تاثیر دوباره تکرار میگردد.
3.     زرق درمافیلر : جوانسازی جلد با استفاده از زرق مواد پر کننده جلدی که مشتقات هیالورونیک اسید میباشد و هیالورونیک اسید جزء عمده نسج منظم جلد میباشد که جهت پرساختن خطوط عمیق جلدی خصوصا خطوط لب استفاده میگردد. همچنان از درما فیلر جهت برجسته ساختن لبها و محجم ساختن عارض نیز بکار میرود که نتایج خوب به دنبال داشته دوام تاثیر آن متغیر است معمولا مربود به درجه cross linking  هیالورونیک اسید میباشد معمولا فورملی هیالورونیک اسیدی که در کلینیک ما استفاده میگردد نه ماه الی یک سال دوام میاورد.
4.     فیس لفت غیر جراحی یا thread lift  : درین شیوه سوزنهای که حاوی تارهای باریک polydoxon  میباشند به تحت جلد داخل گردیده و با کشیدن سوزن تارهای در تحت جلد باقی میمانند این تارها یک عکسالعمل را درجلد ایجاد کرده و سبب میگردد تا در اطراف تارها رشته کولاِژن تراکم نوده و سبب کش شدن و جوانشدن جلد گردد باین طریقه چین و چروک جلدی کاهش یافته و افتادگی جلد کمتر میگردد.
5.     CIT  یا کولاژن اندکشن تراپی : در ین طریه که بنام micrineedling  نیز یاد میشود با استفاده از سامانهای مخصوص مانند dermapen  و درمارولر که هردو دارای سوزنهای بسیار باریک میباشد صورت میگیرد طوریکه با داخل شدن این سوزنها زخمهای ذربینی در تحت جلد آیجاد میگردد ترمیم این خم ها سبب آزاد شدن فکتورهای رشد گردیده این فکتورها سبب فعال شدن حجرات کولاژن ساز یا فیبروبلاست گردیده و تولید کواژن بیشتر میگردد درنتیجه جلد جوانتر و شادابتر میگردد. اما با این طریقه نمیتوان چین و چروک و یا خطوط  عمیق جلدی را ازبین برد با آنهم میتواند سبب کاهش نسبی عمق این خطوط گردد.
6.     ‍پی آر پی (platelet rich plasma  )‌: در میتود از خون خود شما جهت جوان ساختن جلد تان استفا ده میگردد طوریکه در حدود 20 سی سی خون خود تان گرفته شده و با علاوه نمودن مواد ضد انعقادی و ماشین سنتریفیوژ پلازمای غنی از ضفیحات دمویه جدا گردیده و دوباره به جلد زرق میگردد ضفیحات دمویه وقتی داخل جلد زرق گردد سبب آزاد سازی فکتورهای رشد یا growth factor  میگردد که اینها سبب رشد حجرات کولاژن سازی بهبود رگهای خون و خون رسانی به جلد و در نهایت جوانشد جلد میگردد این تداوی هرماه یکبار تا چهار مرتبه باید صورت گیرد این میتود میتواند دوام تاثیر آن متغیر و میتواند تا دوسال دوام یابد و جهت دوام تاثیر و جلوگیری از پیری زود رس جلد میتوان آنرا هر سه ماه اجرا نمود.
7.     مزو تراپی mesotherapy : این شیوه بازرق موادیکه شامل ویتامینها، منرالها و سایر مواد ضروری جلد میباشد به جلد حصول کرد معجون یا cocktail   این مواد با استفاده از ماشینی بنام mesogun  یا بصورت دستی ، با استفاده از درمارولر و dermapen  به طبقه میزودرم جلد رسانده شده و سبب بهبود علایم پیر ی جلد میگردد.
8.     لایه برداری کیمیاوی : با استفاده از مواد لایه برداری مانند اسید های میوه یی ، TCA  ، مندلیک اسید و سلیسیلیک اسید صورت میگیرد که طوریکه با استعمال این مواد با غلظت مناسب و ومدت زمان تماس مناسب میتواندسبب پوسته ریزی و جدا شدن حجرات مرده جلد گردد التهابی که با لایه برداری سطحی ایجاد میگردد میتواند در جوانسازی جلد موثر بوده همجچنان ازین شیوه جهت تداوی لکه های صورت ، جوانی دانه و داغ ویا سکار جوانی نیز میتوان استفاده نمود. لایه برداری متوسط و عمیق کمتر استفاده میشود و لی در اشخاص که جلد بسیار روشن دارند میتوان استفاده کرد عمق تخریبات توسط لایه برداری زیباد بوده و سبب ایجاد ارچق و زخمهای جلدی میگردد که با وجود اینکه بسیار موثر است اما نسبت عوارض شدید که دارد نادرا نزد اشخاص با جلد روشن استفاده میگردد .
ما چگونه لکه های صورت را در کلینیکهای خود تداوی میکنیم؟
طوری که میدانید لکه های صورت یک حالت بسیار شایع است و عده کثیری از جوانان هم از خانمها و وقایع از آن رنج میبرند که از سبب عوامل مختلف بوجود امده اند و در بسیاری حالات استفاده از کریمها نمیتواند سبب بهبود چنین لکه ها گردد بخاطر حل این معضل کلینیک ما همیشه در تلاش آن بوده تا روش های روز دنیا را که امروزه در کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی استفاده میشود استفاده 
نمایند .

لکه های صورت
  خوشبختانه عده زیادی ازین روش ها برای نخستین بار در شفاخانه جلدی زیبایی روز و کلینیک ما مورد استفاده قرار گرفته و توانسته رضایت عده کثیری از مشتریان مارا فراهم سازد.
این روشها کدام ها اند؟
۱. لایه برداریدر روش دواهای که سبب حذف حجرات مرده جلد میگردند بالای جلد با غلظت مناسب و زمان معین تطبیق میشود که با زایل شدن حجرات مرده سطح جلد هم جلد ظاهر شفافتر و جوانتر را بخود گرفته و همچنان نفوذ دواهای ضد لکه را بیشتر میسازد و باین ترتیب سبب بهبود لکه های های جلدی میگردد.
۲. لیزر درمانی: این روش اگر چه برای تمام انواع لکه های جلدی استعمال نمیگردند ولی برای تداوی انوا ع خاص لکه های جلدی مانند لکه های نسکگ یا گنجتک و همچنان لکه های بعد از التهاب جلد و لکه های جوانی دانه استعمال میگردند در کلینیکهای ما جهت تداوی لکه های جلدی از لیزر فراکشنال، Nd yag و همچنان سیستم آی پی ال استفاده میگردد.

۳. مزوتراپی: زرق مواد روشن کننده جلد در طبقه سطحی جلد با استفاده ار ماشین مخصوص که تداوی خیلی جدید بوده و بر علاوه تداوی لکه های جلدی جهت تداوی ریزش مو ، داغ جوانی دانه و جوانسازی جلد هم استفاده میگردد.
یک میتود عالی جهت جهت جوانسازی جلد و تداوی جوانی دانه و لکه صورت

۴. میکرو درم ابریشن : در این روش با استفاده از ماشین میکرودرمابریشن لایه سطحی و یا حجرات مرده سطح جلد بصورت میخانیکی برداشته میشود الته که به سطح جلد تطبیق میگردد دارای ذرات الماس بوده که سبب جدا سازی حجرات مرده گردیده و توسط ماشین کش میشود. در تداوی لکه های جلدی و جوانی دانه که به تداوی دوایی نتیجه نمیدهد میتواند موثر باشد.
میکرودرمابریشن جهت جوانسازی جلد و تداوی جوانی دانه و لکه صورت
باید یاد آورد که جهت تداوی لکه های جلدی هیچ روش فوق به تنهایی موثر نیست باید در جریان تداوی های فوق دواهای که برایتان توصیه میگردد بصورت منظم استفاده کنید دل تانرا از شعاع آفتاب محافظه نمایید و شاید بهبود کامل لکه های سه الی شش ماه وقت را در برگیرد. و تداوی هر سه الی چهار هفته یکبار صورت میگیرد.

​هایفو بار اول تحت نام ultherapy  در بازار عرضه شد و یکی از طریقه های خوب فیس لفت و یا بلند نمودن  غیر تهاجمی و غیر جراحی جلد صورت میباشد. که با استفاده از امواج قویا فوکس شده التراسوند سبب تنبیه تولید کولاژن گردیده سبب سخت شدن و از بین رفتن افتادگی جلد میگردد. در نتیجه میتوانند سبب بلند شدن ابروها بلند شدن جلد افتاده ، سخت شدن جلد سست در اطراف فک و همچنان بلند شدن تورم تحت زنخ گردد. 
مشخصا کسانی که ۳۰ سال و یا بیشتر از آن عمر دارند و دارای افتادگی و شل شدن جلد اند برای تداوی با هایفو مناسب میباشند. 
نتایج تداوی تقریبا یک سال ادامه یافته اگرچه نتایج تداوی نزد بعضی از اشخاص میتواند سه تا پنج سال ادامه داشته باشد. تداوی های تعقیبه سالانه یکبار پیشنهاد گردیده تا سلامت و شادابی جلد سالها ادامه یابد. 
هایفو چگونه کار میکند؟ 
هایفو یکی از تداوی های غیر جراحی و غیر تهاجمی جلد صورت و گردن بوده که سبب لشم شدن،شاداب شدن و سخت شدن جلد افتاده میگردد. که امواج متراکم، کوچک و فوکس شده التراسوند به قسمت های عمیق جلد تابانده شده بدون اینکه به سطح جلد آسیب برساند این امواج متراکم شده انرژی در قسمت های عمیق جلد را مورد هدف قرار داده و سبب آسیب حرارتی به انساج کولاژن گردیده باعث میشود تا الیاف کولاژن جدید ساخته شود بدون اینکه سطح به سطح جلد آسیب برسد، شادابی و سلامت جلد باز گشتانده میشود. 
کولاژن رشته های پروتینی است که در شادابیت جلد سهم داشته و سبب میشود جلد بعد از کشش به حالت اولی خود قرار گرفته و جلد را از آویزان شدن و سست شدن محافظه نماید بعد از سن ۳۰ سالگی بصورت دراماتیک رشته های کولاژن کاهش یافته و با افزایش سن این رشته بیشتر کاهش یافته و رشته های الاستین نیز صدمه دیده و ضایع میشود که سبب میگردد جلد ظاهر پیر و پر از چملکی و افتاده را بخود بگیرد. 
تداوی با هایفو سبب صدمه باین الیاف و تحریک حجرات کولاژن ساز و یا فیبروبلاست گردیده و کولاژن های جدید ساخته میشود. و سبب میگردد تا جلد لشمتر ، شادابتر و سختتر گردد. 
کدام حالات را میتوان با هایفو تداوی نمود؟ 
هدف اصلی تداوی با هایفو تداوی  قسمت های عمیق جلد که مسول تداوی با کولاژن است میباشد که سبب میشود جلد بلندتر گردیده همچنان میتواند سبب بلند نمودن ابرو گردیده و تا ابرو ها ظاهر جوانتر را بخود گیرد . همچنان سبب کش نمودن جلد افتاده صورت، کاهش خطوط جلدی گردن و تورم تحت زنخ گردد.
اگر شما تحت تداوی با بوتاکس و یا فیلر باشید هایفو برای شما انتخاب خوب برای تداوی نمیباشد زیرا میتواند سبب تجزیه بوتاکس و یا فلیر گردد اما با ختم تداوی با هایفو میتوانید در صورت نیاز از بوتاکس و یا فیلر استفاده کنید. و یا با ازبین رفتن تاثیرات بوتاکس و یا فیلر تحت تداوی با هایفو قرار گیرید. در حالیکه میکرو نیدلینگ و پی آر پی میتواند تاثیرات هایفو
 را بیشتر سازد. 
در زمان تداوی با هایفو چی اتفاق میافتد ؟ 
داکتر معالج شما در باره اینکه هایفو برای کدام قسمت های جلد شما مناسب میباشد و چی توقعاتی شما از تداوی دارد و آیا هایفو میتواند توقعات شما را بر آورده سازد یا خیر مشوره خواهد نمود.
تداوی با هایفو میتواند سبب ناراحتی خفیف گردید که با ختم تداوی از بین می‌رود جهت کاهش ناراحتی معمولا کریم های کرخت کننده به جلد شما استعمال میشود تا احساس ناراحتی شما در هنگام تداوی به حد اقل رسانده شود. بعدا جلد پاک شده و ژل التراسوند به سطح جلد تطبیق شده و تداوی آغاز میگردد. مدتی را که تداوی در بر میگیرد نسبت به ساحه که تحت تداوی قرار میگیرد متفاوت بوده و بین نیم ساعت تا ۴۵ دقیقه دوام میابد.  
تداوی با هایفو چند بار صورت میگرد؟ 
تداوی با هایفو به فاصل ۲۸ روز سه الی چهار بار صورت گرفته و شما بخاطر حفظ سلامت و شادابی جلد تان میتواند این عمل را سال یکبار تکرار کنید. 
بعد از تداوی چی اتفاق میافتد؟ 
بعد از تداوی اکثر مریضان بهبود نسبی در شادابیت جلد خود احساس نمود ولی تاثیرات اصلی تداوی یک تا سه ماه بعد دیده شده و نزد بعضی اشخاص بهتر شدن جلد میتواند تا شش ماه بعد از تداوی هم ادامه یابد. 
عوارض جانبی تداوی با هایفو چه است؟ 
تداوی با هایفو یک تداوی غیر تهاجمی و غیر جراحی بود سبب ایجاد زخم باز نمیگردد. بعد از تداوی نزد اکثریت اشخاص جلد نارمل بوده و عده کمی از اشخاص شاید شاهد سرخی و تورم موقتی جلد بوده که طی چند ساعت تا چند روز از بین میرود. 
نزد تعداد کمی اشخاص کبودی ، احساس سوزش و یا کرختی بوجود می آید که از چند ساعت تا چند روز دوام میابد.
مراقبت های جلد بعد از تداوی با هایفو چیست؟ 
تداوی با هایفونیاز به مراقبت های جلدی جدی نداشته و لی استفاده از  ادوی
ه توصیه شده ، محافظت جلد از شعاع آفتاب و در صورت موجود درد و سوزش استفاده از پراستامول و ایبوبروفین  توصیه میگردد.
شکنندگی ناخن یک از امراض ناخن است که در آن ناخن ضعیف شده، به آسانی شکسته و ممکن خطوط طولانی در صفحه ناخن ایجاد گردد این حالت از نظر طبی بنام Onychorrehxis یاد میگردد.
عواملی که سبب شکنندگی ناخن ها میگردد کدامها اند؟
۱. فقر غذایی و کمبود ویتامینها: یکی از عوامل شکنندگی ناخنها فقر غذایی و کمبود ویتامین ها میباشد ویتامینها گروپ بی فولیک اسید و بیوتین و منرالهایی چون جست و سلنیوم، آهن در رشد ناخنها زیاد رول داشته و کمبود اینها سبب شکنندگی ناخن میگردد. باید خاطر نشان ساخت کمبود کلسیم در ایجاد شکنندگی ناخن برخلاف عقیده عمومی رول زیادی ندارد.
۲. تماس بیشتر به آب، صابون و یا سایر مواد شوینده(مایع ظرف شویی،پودر لباس شویی، شیشه پاک کن وایتکس….)
۳. خشکی جلد و عدم استفاده از کریم های مرطوب کننده به ناخن ها
۴. مرض عدم کفایت یا کم کاری غده تایراید( هایپوتایرویدیزم)
۵. بی اشتهایی عصبی و بیماری پرخوری یا بولیمیا
۶. ضربه به ناخن
۷. بیماری های پسوریازس و لیکن پلانوس  (امراض جلدی که ناخن ها رادمان میسازند.)
۸. استفاده از استون و یا سر مواد پاک کننده رنگ ناخن
شکنندگی ناخن چگونه تداوی میگردد؟
۱.تغذی متوازن؛ استفاده بیشتر از میوه ها و سبزیها و همچنان حبوبات و لبنیات  و استفاده کمتر  گوشت، روغن، غذای فست فود و سرخ شده. از ملتی ویتامین های که دارای مقدار بالای جست، سلنیوم ، آهن و بیوتین همراه با سایر ویتامینها باشد استفاده کنید.
۲. استفاده از دستکش های محافظوی هنگام لباس شویی ظرف شویی و سایر کار های خانه که جلد شما به تماس مواد کیمیاوی قرار میگیرد.
۳. استفاده از کریمهای مرطوب کننده مانند واسیلین نه تنها به جلد دستها بلکه در دست ها و ناخنها.
۴. هفته دو بار ناخنهای تانرا شسته و به مدت پنج تا ده دقیقه در بین ظرفی که دارای روغن زیتون گرم شده است قرار بدهید.
۵. در صورت که شما دارای وزن زیاد هستید و همچنان جلد خشک و خشن  ریزش مو و شکنندگی ناخن ها باشید معاینات تایراید و یا جاغوری باید نزد شما صورت گرفته و در صورت موجودیت مشکل تداوی گردد.
۶. از استون و یا سایر مواد که سبب زایل شدن رنگ ناخن میگردد استفاده کمتر صورت گیرد. 
مراقبت خوب جلد شما را کمک میکند تا از مصاب شدن به داغ و یا سکار جوانی دانه در آنان باشید.

چنین به نظر میرسد که مصاب شدن به داغ های جوانی غیر قابل پیشگیری میباشد و هرکس مصاب جوانی دانه باشد مصاب داغ و یا اسکار آن هم میگردد. اما در اینجا بعضی نکاتی است که میتوانید با پیروی از آن از داغ و یا لکه جوانی دانه در امان باشید و یا لکه های تازه ایجاد شده بزودی از بین بروند متخصصین جلدی برای کاهش لکه و داغ جوانی دانه نکات زیر را پیشنهاد مینمایند :
تداوی جوانی دانه
هر قدر برآمدن بخار های جوانی کمتر باشد احتمال ایجاد لکه و داغ آن کمتر میگردد. تداوی جوانی دانه شما تحت نظر متخصص جلدی در یکی از حالات زیر حتمی میباشد:
۱. موجودیت دانه های بزرگ و پر چرک که به اندازه یک نخود و یا بزرگتر از آن باشد این نوع جوانی دانه بنام جوانی دانه نودولو سیستیک یاد شده و بدون تداوی سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد.
۲. در صورتیکه جوانی نزد شخصی بسیار زود و در اوایل جوانی شروع شده باشد هر قدر شخص زودتر مصاب جوانی دانه گردد به همان اندازه احتمال شدت  آکنه یا جوانی دانه در سالها بعد یگ بیشتر بوده و آکنه شدید سبب ایجاد داغ و یا اسکار میگردد. متخصصین جلدی توصیه میکنند تا چنین اشخاص بزودی تحت درمان قرار گیرند تداوی جوانی دانه میتواند از شدت آکنه جلوگیری نماید و خطر ایجاد داغ جوانی دانه را کمتر سازد.
۳. کسانی که والدین و اقارب نزدیک شان مصاب داغ جوانی دانه اند و خودشان جوانی دانه دارند بیشتر شانس ابتلا به داغ جوانی دانه را دارا بوده و باید تحت درمان قرار گیرند.
۴. هیچ درمان خودسرانه نمیتواند سبب بهبود جوانی دانه گردد در بعضی حالات بعضی دوا ها شاید سبب بهبود نسبی در شروع تداوی گردد ولی بعد ها میتواند هم سبب تشدید جوانی دانه و هم ایجاد داغ و اسکار آن گردد. متخصصین جلدی میتواند با توصیه ادویه مناسب سبب بهبود جوانی دانه گردند ولی تداوی جوانی دانه وقت گیرست و شما باید دوایی تانرا مطابق به دستور داکتر معالج تان بصورت منظم استفاده کنید در صورتیکه جوانی دانه تنها با تداوی دوایی بهبود نیافت شاید متخصص جلدی برایتان از روشها چون مایکرودرمابریشن، لایه برداری و لیزر استفاده کند. که میتواند در بهبودی جوانی دانه و و وقایه از اسکار آن مفید باشد.
وقتی آکنه خوب هم شد به استعمال دوا ادامه بدهید
برای داشتن جلد پاک بدون جوانی دانه شما نیاز دارید تا دوا های توصیه شده را بعد از بهبود کامل جوانی دانه هم استفاده کنید ولی داکتر معالج تان به مرور زمان تعداد دوا ها میزان استفاده آنها را  کم خواهد کرد. و شاید نیاز داشته باشید از یک یا دو دوا چند بار محدود در هفته استفاده کنید.
نهایتا داکتر معالج تان برایت میگوید می وقت دوا را قطع کنید.
از فشار دادن کندن و ترکانیدن دانه ها خو داری کنید
کندن و یا فشار دادن دانه میتواند از یک مشکل کوچک مشکل به مراتب بزرگتری را ایجاد کند و نهایتا سبب داغ و یا اسکار گردد که تداوی ان به مراتب مشکلتر از تداوی خود جوانی دانه خواهد بود.
از جلد تان با بهترین شیوع مراقبت کنید
استفاده از صابون های بسیار مخرش، اسکرب نمودن ، استفاده از لیف و کیسه و شستن جلد با آب و صابون چندین بار در روز(بیشتر از دوبار) میتواند سبب تخریش جلد  و تشدید جوانی دانه گردد با جلد تان به مهربانی رفتار کنید.

لکه های صورت چیست؟
لکه های صورت ایجاد لکه های قهویی تا قهوه یی تیره در صورت میباشد. که معمولا در صورت و جاییکه به شعاع آفتاب معروض میگردد دیده میشود.

لکه های صورت چرا بوجود میایند؟
علت ایجاد لکه های صورت نا معلوم بوده ولی در یک تعداد حالات علت آن ناشناخته میباشد اما سایر عوامل آن شامل حاملگی ، ادویه ضد حاملگی، معروض شدن به شعاع آفتاب ، همچنان استعمال مواد آرایشی خصوصا مواد آرایشی بیکیفیت نیز در این زمینه مسول دانسته شده است. و بیشتر نزد کسانی که جلد تیره دارند بوجود میآید.
با وجود اینکه نزد هر جنس (زن و مرد) دیده میشود اما نزد خانمها بیشتر دیده میشود ونیز بیشتر در سنین متوسط ۱۸ الی ۳۵ سالگی ایجاد میگردد.
آیا لکه صورت ارثی میباشد؟
شواهدی زیادی دال بر اینست که در ایجاد  لکه های صورت ارثیت میتواند دخیل باشد و اشخاصی زیادی از یک فامیل باین حالت دچار گردند اگر شما هم در فامیل کسانی دارند که لکه های صورت دارند شانس ابتلای شما به لکه های صورت زیاد است ولی معروض شدن به شعاع آفتاب رول محیطی در ایجاد لکه داشته و سبب ایجاد لکه میگردد.
لکه های صورت چگونه به نظر میرسند؟
لکه های صورت بشکل لکه های قهویی  روشن تا تاریک و حتی سیاه بیشتر در گونه ها بالای بینی و زنخ و پیشانی دیده میشوند. که بشکل غیر منظم میباشند. لکه های صورت چگونه تشخیص داده میشود؟
لکه های صورت را متخصص جلدی میتواند به آسانی با معاینه فزیکی دیدن تشخیص نماید اما باید آنرا از نسکک و کنجتک، لکه های بعد از التهاب و لکه های پیری تفریق کند بهر صورت بعضا جهت معاینه از چراغی بنام wood lamp استفاده میگردد تا میتود تداوی را انتخاب نماید.
چطور میتوان از ایجاد لکه های صورت جلو گیری نمود؟
در حالیکه در یکتعداد حالات ایجاد لکه ها دارای عامل خاص نمیباشد که بتوان از آن وقایه نمود اما در اکثر حالات شعاع آفتاب میتواند عامل اصلی لکه ها باشد پس برای اینکه از لکه های صورت در آنان باشید باید همیشه ضد آفتاب استفاده کنید و کوشش کنید تا جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کنید. اگر مصرف دوا ی ضد حاملگی عامل آن باشد از طرق غیر دوایی شیوه ضد حاملگی  استفاده کنید. اگر لکه های ایجاد شود با وجود اینکه شعاع آفتاب نمیتواند سبب رفع کامل لکه ها شود اما میتواند حداقل از تیره شدن و زیاد شدن آن جلوگیری کند.
آیا تمام انواع لکه ها با تداوی بهبود میابد؟
البته لکه های صورت به سه شکل سطحی ، عمیق و مختلط تقسیم میگردند لکه های سطحی با تداوی دوایی کاملا بهبود میابد لکه های عمیق شاید با تداوی دوایی بهبود نیافته ولی با سایر طریقه ها شاید روشنتر گردد که در ادامه مطلب میخوانید و لکه های مختلط میتواند با تداوی دوایی روشنتر شده و کاملا از بین نرود ولی لایه برداری لیزر درمانی و مزوتراپی شاید بتواند سبب کاهش لکه های مختلط و عمیق گردد.
چرا لکه های صورت بعد از گذشت زمان دوباره عود میکند؟
معروض شدن به شعاع افتاب، حاملگی ، مصرف ادویه خوراکی ضد حاملگی عوامل مشهور ظهور دوباره لکه های صورت میباشد. با آنهم وقتی لکه ها زایل گردید شاید شما ضرورت به استعمال دواهای نگهدارنده و ضد آفتاب برای ماهها باشید تا از عود لکه ها جلو گیری کند.
لکه های صورت چگونه تداوی میگردند؟
۱. استفاده از کریمهای روشن کننده. در اکثر حالات لکه ها با استعمال کریمهای روشن کننده برطرف میشود این کریمها حاوی موادی بنام هایدروکین اربوتین، کو جیک اسید و تریتونیون بوده و سبب کاهش تولید رنگ جلد توسط حجرات رنگ ساز میگردند. اکثرا از کریمهای روشن کننده بصورت خود سرانه و تجارتی استفاده میگردد
آیا کریمهای روشن کننده بازاری موثر اند و یا خیر؟
جواب است بله اما این کریمها معمولا دارای مواد خطرناکی مانند سترویید ها با غلظت بالا ، سرب ،  و سیماب بوده که بصورت موقتی لکه ها را روشن ساخته اما هرگز ارزش آنرا ندارد تا به عوارض شدید مانند موهای اضافی، نازک شدن و سرخی و حساسیت جلدی و ایجاد لکه های جلدی   دچار شویم باین ملحوظ از استفاده چنین کریمها خوداری کنید. کریمهای مختلفی چون گولدن پیرل، گوری، شباب…. همه چنین است و از استعمال آن حذر کنید.
۲. لایه برداری کیمیاوی:معمولا لکه های مقاوم که با تداوی دوایی بهبود نیافته باشد میتوان از لایه برداری استفاده کرد  درین طریقه دواهای که معمولا شامل د آهای روشن کننده و اسیدها میوه یی اند بالای جلد استعمال شده و بعدا شسته میشود این عمل سبب جدا شدن حجرات مرده سطح جلد از جلد گردیده که زمینه را به نفوذ دواهای روشن کرده کنده به طبقات عمیق جلد میسر ساخته از جانب دیگر لکه های را از سطح جلد دور میکند.
خطر این شیوه چیست؟
لایه برداری معمولا در اعماق مختلف صورت میگیرد تا آنجاییکه در تداوی لکه های صورت معمولا از لایه برداری سطحی استفاده می شود  معمولا بدون عارضه بوده در حالیکه لایه برداری عمیق میتواند سبب بدتر شدن و یا بهتر شدن لکه ها گردد. ولی در لایه برداری سطحی معمولا این عارضه دیده نشده از جانب دیگر این  تداوی به جلسات متعدد نیاز است تا شما اثرات مفید آنرا ببینید و از جانب دیگر در جریان تداوی محافظت منظم جلد از شعاع آفتاب لازمی میباشد.
۳. لیزر درمانی
با وجود اینکه در تداوی لکه های صورت لیزر درمانی میتواند نتایج مختلفی را بار آورد اما در یکتعداد حالات  مفید در یک تعداد بی تاثیر و در عده کمی مضر ثابت شده است و بهتر است تا در انتخاب تداوی لکه ها با لیزر بسیار دقیق بود امروز از لیزر فرکشنال در تداوی لکه های صورت استفاده میگردد  که بر علاوه از تداوی لکه های صورت در کاهش چین و چروک ظریف صورت،  لکه های پیری و آفتابی جلد نیز موثر میباشد.
خطر استفاده ازین لیزر در تداوی لکه چیست؟
وقتی لکه ها باین میتود تداوی میگردد لایه خارجی جلد جدا گردیده و جلد نازکتر و سرخرنگ بنظر میرسد همچنان استفاده ار تری بالا میتواند سبب سوختگی و ارچق  گردد و یا سبب پوستک شدن خفیف جلد گردد همچنان لیزر درمانی هزینه بیشتر را داشته و شاید ۱۵۰۰ تا دوا زار افغانی در هر بار تداوی هزینه بردارد و به سه الی پنج جلسه نیاز است. در باره عوارض و فواید لیزر پیش ار شروع تداوی باید با هر مریض بصورت مفصل صحبت شده و با موافقه مریض تداوی آغاز گردد.
۳. استفاده از آی پی ال در تداوی لکه های صورت چگونه است؟
ای پی ال یک ماشین است که اکثرا بنام لیزر یاد میشود ولی فرق آن با لیزر در انست تا در لیزر از نوری با ول موج خاص استفاده میشود در حالیکه در آی پی ال طیفی از امواج نور قابل دید و تجت قرمز استفاده میگردد. و برای جوانسازی جلد و کاهش نسکک، لکه های پیری و رگهای سطحی جلد بصورت نسبی موثر بوده سبب ارچق پوسته ریزی و زخم نمیگردد و ضرورت به تداوی هر سه هفته یی با حسان متعدد ۴ الی شش جلسه باشد هزینه آن کم بوده و هر جلسه شاید د حدود ۱۵۰۰ افغانی هزینه بردارد.

۴.مزوتراپی: 
درین طریقه دواهای روشن کننده به طبقات متوسط جلد زرق میگردد. و میتواند سبب کاهش شفافیت جلد گردد.
۵. میکرو درم ابریشن . با ماشین لایه سطحی جلد برداشته شده و سبب کاهش لکه ها میگردد.


با تشکر از سازندگان اپلیکیشن موبایل AFGHAN MEDICAL INFORMATION که در تهیه و راه اندازی اپلیکیشن موبایل سازگار با موبایل های آندروید معلومات جلدی زیبایی را به دست هموطنان ما رسانیده و دسترسی آنها را به سایت و معلومات های جلدی زیبایی فراهم ساختند. شما میتوانید این اپلیکیشن را از پلی ستور موبایل های تان از آدرس زیر انستال کنید.
ممنون
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wcd778d8f5bb478b33b934ce94e3fbe7b


 تشخیص و تداوی امراض جلدی
مشاورت در باره بهداشت جلد ، مو و ناخن
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه , لکه های صورت و سایر امرض جلدی با بهترین امکانات و وسایل طبی معاصر و میتود های جدید تداوی.
1)  موهای اضافی صورت و بدن
2)  تداوی خالهای جلدی و خالهای سوزنی (خالکوبی)
3)  برداشتن زخهای جلدی و میخک
4)  سرخی و سوزش روی
5)  جوانسازی جلد ( رفع چین و چروک ظریف صورت ، لکه های پیری و افتادگی جلد)
6)  نسکک ویا کنجتک روی
7)  داغ یا سکار جوانی دانه
8)  امراض قبل از سرطانی جلد
9)  جوانی دانه  و داغ و سکار آن
10)  لکه های صورت
11)  جوانسازی جلد
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
زرق فیلر یا پر کننده های جلدی
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
فیس لفت غیر جراحی 
جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت
 مزو ترا‍پي
1) جوانی دانه و داغ یا سکار آن
2) لکه های جلدی و چین و چروک ظریف صورت
3) تداوی ریزش مو
1)  جوانسازی صورت
2)  لکه های صورت
3)  جوانی دانه و داغ یا سکار آن
پی آر پي
1) جوانی دانه و داغ یا سکار آن
2) لکه های جلدی و چین و چروک ظریف صورت
3) تداوی ریزش مو
1)  زخهای جلدی
2)  گرانولومای قیحی
3)  ناخن های فرورفته
4)  جراحی سیست های جلد
5)  لیپوما