خارش يك احساس نا مطبوع است که شخص را وادار به خاراندن جلد مینماید.

علل خارش
علل خارش بسیارزیاد است خارش ممکن است :
• در یک منطقه خاص بدن متمرکز باشد ، یا
• عمومی باشد (کل بدنراتحت تاثیر قراردهد).
خارش می تواند نشانه ای از هر یک از موارد زیر باشد :


 1. بیماری های جلد ،
امراض جلد یا بیماری هایی که باعث خارش میگردند عبارتند از :
 • جلد خشک
 •  اگزما یا درماتیت
 • پت
 •  لیکن پلان
 • سوریازیس ،
 • گرمی دانه (ا خارش دار که به نظر می رسد در آب و هوای گرم ، مرطوب) و آفتاب سوختگی.
 • حساسیت و عکس العمل جلد
خارش می توان با قرار گرفتن در معرض عوامل خارجی ، ایجاد گردد مانند:
 • لوازم آرایشی
 •  صابون ، پودر کالا شویی,
 • تماس با برخی فلزات (مانند نیکل) ، و بعضی از غذاها یا دواها. خارش همچنین می توانید از تماس با آب و گیاهان خاص بوجود آید.

3. پرازیت ها و حشرات
خارش می تواند با آفات زیر ایجاد گردد :

 • سکبیس(که باعث خارش شبانه میگردد)
 •  شپش سر ، شپش ناحیه تناسلی و یا شپش بدن
 • حشرات که نیش می زنند stings یا گزش ممکن است باعث خارش و تحریک موضعی جلد شود.
4. امراض ساری
خارش ممکن است نشانه ای ازانتانات باشد :

 •  آب چیچک یا سایر عفونت های ویروسی ،
 •  هر نوع مرض فنگسی (سمارقی) جلد ، خارش که می تواند بین انگشتان پا (پای ورزشکاران) می شوند ، در کشاله ران (خارش بین التوات) و یا بر روی بدن (امراض فنگسی) 
 • انتانات فنگسی که می تواند باعث خارش در اطراف ناحیه تناسلی گردد.
5. بیماری سیستمیک
خارش می تواند نشانه ای از بسیاری از امراض جسمی باشد ، از جمله :

 •  دیابت یا مرض شکر
 •  بیماری تیروئید (و یا فعالیت بیش از حد تیروئید) ،
 •  امراض کبدی یا جگر ، مانند سیروز, صفرا ، سرطان کبد و هپاتیت ،
 • عدم کفایه کلیه ،
 •  لوکیمیا یا سرطانهای خون
 •  بیماری هوچکین ، و
 •  کم خونی فقدان آهن.
 • حامگی