آفتاب رول بسیار بزرگی در حیات انسانها و سایر موجودات حیه بازی مینماید اگربگوییم بدون آفتاب حیات ناممکن است حرف بجا گفته ایم چه شعاع آفتاب در نباتات سبب تولید گلوکوز و انرژی برای نباتات گردیده و انسانها و سایر حیوانات از نباتات منحیث منبع غذایی استفاده مینمایند. همینطور شعاع آفتاب دارای صدها فوایدی در حیات بوده اما اینکه شعاع آفتاب بالای جلد چه تاثیراتی دارد موضوعیست که دراینجاتشریح شده است.


آیا شعاع آفتاب برای جلد شما دوست است یا دشمن؟

باید بگویم هردو زیرا وجود ما تا حدی ضرورت به مواجه شدن به شعاع آفتاب دارد ولی مواجه شدن به مدت طولانی و د وامدار عاری از عوارض شدید نخواهد بود.

اثرات سودمند از قرار گرفتن در معرض خورشید مختلف است نور آفتاب درجلد سبب تولید ویتامین دی میگردد ، که بدون آن شخص به بیماری های استخوان مانند پوکی استخوان مصاب گردیده و استخوانهای بدن به آسانی معروض به کسر یا شکستگی میگردند.

همچنان شعاع آفتاب سبب جلوگیری از یک تعداد سرطانهای داخلی مانند سرطان سینه, پروستات ومثانه میگردد به همین صورت مواجه شدن به شعاع آفتاب نزد خانمهای مسن سبب بهبودی اعراضی که بعد از قطع عادت ماهوار بوجود مییاید. میگردد و سبب بهبودی دردهای بطنی نزد خانمهای جوان که در هنگام عادت ماهوار بوجود مییاید میگردد.

در همین حال، تابش خورشید بالای جلد می تواند خالی از خطر نبوده و باعث سوختگی جلد ، چین و چروک جلدی و لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلد گردد.

جالب است توجه کنید که ترسناک ترین "دشمن" جلد شعاع آفتاب میباشد که شایع ترین علت سرطان جلد بوده اما  میتواند ما را از مصاب شدن به مریضی چون توبرکلوز یا سل جلد محا فظت کند و در کنترول یا بهبودی مرض پسوریازس نقش بازی کند.

خورشید نیز اثرات سودمند بر خلق و خوی یا اختلالات روانی ، مانند استرس ، افسردگی یا اضطراب و نشانه های آنها ( خستگی ، بی خوابی ، بی قراری و غیره ) دارد.

معروض شدن زیاد به شعاع آفتاب میتواند سبب آفتاب سوختگی گردیده که بشکل سرخ شدن جلد ,بوجود آمدن آبله ،احساس  خارش و سوزش تظاهر مینماید هرقدر جلد سفید تر باشد به همان اندازه جلد مستعد به آفتاب سوختگی میباشد.
حساسیت به شعاع آفتاب نیز که بشکل فوتو الرژیک و فوتوتوکسیک بود و در صورت اخذ بعضی از ادویه جات بشکل خوراکی ویاهم تطبیق موضعی انها و بعضی نباتات بوجودآید.
یکتعداد امراض جلدی میباشد حساسیت به شعاع آ فتاب بشکل ایدیو پتیک موجود میباشد مانند :
polymorphic light eruption, actinic prurigo,juvenile sumer eruptionو  hidrovacciniformis
امراض میتابولیک مانند پورفوریاها نیز با شعاع آفتاب بدتر میشوند.
همچنان شعاع آفتاب عامل مهم در پیری زود زس جلد بوده و سبب چین و چروک جلدی، لکه های نصورای رنگ جلد که بنام لکه های پیری یاد میگردد و در جلد روی و عقب دستها بوجود مییاید، تغیر رنگ جلد به رنگ زرد، ضخیم شدن و درشت شدن جلد، برجسته شدن رگهای سطحی جلد که بشکل خطوط تارمانند سرخرنگ در جلد دیده میشودو بالاخره سبب امراض قبل السرطانی که در آینده میتواند به سرطانهای جلدی تبدیل گردد و سرطانهای جلدی گردد هر قدر جلد سفید ترباشد و میزان مواجه شدن به شعاع آفتاب بیشتر باشد احتمال مصابیت مشکلات ذکر شده بیشتر بوده و هرقدر جلد تیره باشد احتمال آن کمتر میگردد. اکثر سرطانهای جلد توسط اشعه ماوراء بنفش تولید (التراویولیت) بوجود میایند و این اشعه ی است که می تواند دو نوع سرطان ملانومای خبیث ، که معمولا بیشتر منجر به مرگ شود ، و سرطان جلد غیر ملانوما که انقدر خطرناک برای زندگی ما نیست بوجود آورد.

شعاع آفتاب میتواند سبب بروز حساسیت های دوایی، بدتر شدن بعضی از امراض جلدی مانند سیبوریک درماتیت، پمفیگوس فولیاسیوس، روزاسیا، لوپوس اریتیماتوزیس، اکنه ، لکه های روی وغیره گردیده ضمنآ حساسیت های آفتابی نیز شیوع زیاد دارد.
. همچنان شعاع آفتاب عاری ازتاثیرات منفی بالای چشم نبوده و سبب پیدایش photokeratitis (التهاب قرنیه) ، photoconjunctivitis (التهاب منضمه) و غیره میگردد.

پس چه باید کرد تا ازاثرات سودمند شعاع آفتاب مستفید گردیده و از اثرات مضره آن در آمان بود؟

کوشش کنید جلد تانرا تاحد ممکن ( خصوصآ بین ساعات 10 پیش از چاشت الی 4 عصر)از مواجه شدن به شعاع آفتاب محافظه نمایید.

هرگاه بیرون از منزل باشید کوشش کنید جای سایه دار را انتخاب نمایید و از کلاه ،چطری و غیره اشیا که جلد تانزا در برابر شعاع افتاب محافظه نماید استفاده نماید.

از ضد آفتاب ها یکه مطابق جلد تان باشد و با فکتور های محافظتی 15 الی 30 استفاده نمایید.

اگر میخواستید گاهی آفتاب بگیرید کوشش کنید در حالتی قرار گیرید که جلد روی و دستان تان که بصورت نارمل مواجه به شعاع آفتاب میگردند. در معرض تابش شاع آفتاب قرار نگیرد و به مدت کوتاه آفتاب بگیرید.

هنگامی که در معرض تابش شعاع آفتاب قرار دارید از عینک های دودی استفاده نمایید.