مواد آرایشی عبارت از مواد اند که بالای جلدی مالش شود انداخته شود ، اسپری شده و یا به نحوی از انحا تطبیق شده و سبب پاک شدن جلد، زیبا شدن و جذاب شدن جلد گردد.عمولآ مواد آرایشی و بهداشتی مختلفی توسط همه افراد استفاده میشود که جهت آرایش جلد، مو و ناخن و یا تمیز نمودن آنها ویا هم جهت حصول شفافیت و طروات جلد استفاده میگردد. مواد آرایشی و بهداشتی جلد با و جود اینکه بطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد و لی بازهم در موارد اندکی عاری از عوارض جانبی و ناخواسته نخواهد بود. که یک تعداد آنها قرار ذیل تشریح میگردد:
• مهمترین مشکل در استفاده از مواد ارایشی و بهداشتی کیفیت آن میباشد در بازار هزارها مواد آرایشی و بهداشتی از کمپنی مختلف قابل دریافت میباشد اما اینکه چه چیزی را از کدام کمپنی باید خرید و آیا این مواد آرایشی خریده شده اصلی است یا نه؟ سوالیست مشکل خصوصآ دراین وضعیتی که هیچ گونه برسی از مواد آرایشی و بهداشتی هنگام ورد به کشور و فروش آن در دکانها صورت نگرفته و حتی تا حال سیستمی تنظیم نگردیده تا از کیفیت این مواد نظارت نماید. و تاحال تعریفی که دوا را از مواد آرایشی یا cosmetic فرق کنند در افغانستان وجود ندارد و اکثرأ دیده شده که مواد آرایشی در دواخانه ها و کریمهای طبی در آرایشگاهها و دکانهای مواد آرایشی بفروش میرسد. . چه بسا اوقات که این دوا ها بصورت غلط استفاده گردیده که سبب مشکلات زیاد میگردد.
• مشکل دوم برچسب های این مواد آرایشی است که اکثرآ جز یک اشتهار غلط برای فروش بوده و هیچگونه حقیقت علمی و  عملی ندارد مثلآ پاک شدن لکه های جلدی در مدت هفت روز ... که هیچ پایه علمی نداشته و هیچگاه ممکن نمیباشد اما چوان اکثر این مواد دارای اسید های میویی قوی میباشد و از سبب برداشتن لایه های سطحی جلد شاید در ابتدا مصرف کننده آن احساس بهبودی نماید اما مراقبت های جلد که لازم میباشد صورت نگرفته و متعاقبآ شاید به شدت لکه های صورت افزوده شود. همچنان اکثر این برچسب ها معرفی کننده واقعی محتوی مواد آرایشی نمیباشد.
• مواد رایشی مختلفی بنام گیاهی به بازار عرضه میگردد که اکثر این مواد واقعآ گیاهی نمیباشد.
. مواد آرایشی نسبت عدم کنترول دقیق ساخت نگهداری و توزیع آن بعضآ دارای مواد سمی میتواند باشد که میتوانند برعلاوه مشکلات جلدی سبب مشکلات سایر اعضا و ارگانهای بدن گردد. مثلآ لاتینا موجود در بعضی مواد آرایشی میتوانند سبب کانسریا سرطان پستان نزد مصرف کننده های شان گردند بهمین ترتیب بعضی ازمواد آرایشی حاوی سیماب و سرب اندکه سبب مسمومیت باین مواد میگردد. 
• حساستیت های جلدی به مواد آرایشی یک مشکل عمده در استفاده از مواد آرایشی میباشد که با وجود آنکه نادر اند اما سبب عوارض وخیم مانند خارش شدید، سرخی و پوستک شدن جلد و در و در واقعات شدید سبب لکه های بعد از التهاب جلد میگردد. حساسیت به مواد آرایشی بشکل حساسیت تماسی بوده که این حساسیت میتواند از سبب تخریش توسط مواد آرایشی ( درماتیت تماسی تخریشی) بوجود امده و یاهم از سبب الرژی و یا حساسیت در مقابل این مواد ( درماتیت تماسی الرژیک ) بوجود آید بیشترین مواد ارایشی که سبب حساسیت میگردند عبارت اند از رنگ موی، ضد آفتاب و مواد روشن کننده و جوان کننده میباشد. در صورتی که به مواد آرایشی حساسیت داشته باشید باید از همان مواد ارایشی هرگز استفاده ننماید و در صورتی که از مواد آرایشی دیگری استفاده مینماید باید حد اقل سه روز مواد آرایشی را به اندازه یک سکه در قسمت بالایی بازو استفاده نماید در صورت عدم موجودیت سرخی، سوزش و یا خارش میتوانید از آن کریم در جلد صورت تان استفاده نمایید.
• ایجاد حساسیت به آفتاب( Photosensitization ) نیز یکی از جمله عوارض ناخواسته مواد ارایشی بوده که در صورت استفاده و مواجه شده به شعاع آفتاب سبب ایجاد سرخی سوزش خارش و بوجود امدن اندفاعات جلدی میگردد. اکثرأ عطر دارای مواد ی بنام فوروکیومارین ها میباشند که در صورت استفاده در جلد روی و دست ها و یا سایر نواحی که معروض به شعاع آفتاب میگردد سبب میشود تا جلد را در مقابل آفتاب حساس ساخته و در صورت معروض شدن به شعاع آفتاب سبب حساسیت گردند که لکه های تیره جلد متعاقبآ بوجود مییاید. باید بخاطر داشت که کمتر مواد آرایشی وجود دارد که کاملآ فاقد عطر باشد ودر اکثر مواد آرایشی و بهداشتی جهت بهتر ساختن بوی آن از عطر ها استفاده میگردد مواد آرایشی فاقد عطر اکثرآ دارای برچسب fragrance free میباشد.
• تشدید جوانی دانه نیز یکی از عوارض برخاسته از مواد ارایشی بوده به همین لحاظ است که عده ی از کمپنی های مواد آرایشی محصولات شانرا قبل از عرضه درگوش حیوان لابراتواری ( خرگوش) آزمایش نموده در صورتی که سبب ایجاد بخار های مشابه جوانی دانه نگردد دارای برچسب noncomedogenic یا عدم جوانی دانه زا میباشند. که استعمال انها سبب افزایش جوانی دانه نمیگردد.
برای اینکه مواد ارایشی را بصورت مصوون و مطمین استفاده نمایید به نکات آتی را مد نطر داشته باشید.
 1. در هنگام خرید
  1. در هنگام خرید مواد آرایشی به کیفیت آن بیاندیشید تا به قیمت آن مواد آرایشی ارزان اغلبآ   تقلبی و بدل میباشند.
  2. از مواد آرایشی خریداری نمایید که محصول کمپنی های معتبر تولید مواد آرایشی باشد.
  3. مواد آرایشی تانرا از فروشندهای قابل اعتماد تهیه نمایید.
  4. در هنگام خرید به تاریخ ساخت و ختم موادآر رایشی   توجه کنید و مواد آرایشی جدید را انتخاب کنید.
 2.    در هنگام مصرف
  1. همیشه قبل از استعمال مواد آرایشی دستهای تان بشویید.
  2. درب قطی مواد آرایشی راهمیشه بعد از استعمال بسته نگهدارید
  3. از مواد آرایشی دیگران استفاده ننماید و نگذارید دیگران از مواد آرایشی شما استفاده نمایند.
  4.  از مواد آرایشی به مدت طولانی استفاده ننماید. 
  5. هنگام استراحت حتمآ مواد آرایشی تانرا پاک کنید.
  6.  اگر حساسیت های جلدی در ناحیه صورت دارید و یا هرگونه تخریش ، سرخی و بخار در جلد تان موجود است از مواد آرایشی استفاده ننماید زیرا در این هنگام جلد حساس بوده و امکان حساسیت به مواد آرایشی بیشتر میگردد.
  7. مواد آرایشی تانرا دوراز شعاع آفتاب نگهداری کنید.