جوانسازی با بوتولینوم توكسين


دوباره جوان سازی جلد با زرق بوتولینوم یک روش بسيار مشهوراست که می تواند خطوط و چین و چروک را از صورت تان به آساني و با زود ترين زمان پاك نمايد. از آنجا که تزریق آن سریع ، عوارض جانبي آن بسيارکم است این روش به طور کلی یکی از محبوب ترین روش های زيبايي و بهداشتی در ایالات متحده می باشد.


بوتيلنيوم توكسين بنام هاي ذيل نیز نامیده می شود


• Botox®


• Botulinum toxin


• Botulinum toxin type A


• Botulinum toxin type B


علايم های پیری قابل درمان با اين روش


Crow’s feet


يا چين وچروك و خطوطي كه در هنگام خنديدن در اطراف چشم بوجود مييايد


Forehead lines


خطوط پيشاني كه در هنگام دقت نمودن و بلند بردن ابروها در هنگام تعجب ... بوجود مييايد


Frown lines between the eyebrows


خطوط و چين و چروكي كه در هنگام خستگي قهر و ناراحتي در بين دو ابرو بوجود مييايد


درهنگام عمل چه بايد انتظار داشت


مقدار کمی از توكسين بوتولینوم را به عضلات مورد نظر تزریق می شود. توكسين بوتولینوم سبب بلاک سیگنال هاي عصبي به این عضلات گرديده که به طور موقت به شل شدن و استراحت اين عضلات انجاميده و خطوط ناخواسته کاهش می یابد. هر تزریق فقط چند ثانیه طول می کشد.


پس از عمل چه بايد انتظار داشت


این روش عملا هیچ تغيري قابل مشاهده دفعتا بعد از زرق بوجود نياورده. میک آپ بعد از درمان ممکن است به کار روند ، اما از ماساژ یا فشار دادن بر روی این منطقه برای چند ساعت بايد اجتناب گردد.


زمان تاثير و مشاهده تاثيرات زرق بوتاكس


نتایج زرق بوتاكس فوری و آنی نیست. اثرات آن 3 تا 7 روز پس از زرق ديده ميشود.


موثريت


این روش به طور موثرسبب کاهش خطوط چهره مانند


• چين وچروك يا چملكي و خطوطي كه در هنگام خنديدن در اطراف چشم بوجود مييايد


• خطوط پيشاني كه در هنگام دقت نمودن و بلند بردن ابروها در هنگام تعجب ... بوجود مييايد


• خطوط و چين و چروكي كه در هنگام خستگي قهر و ناراحتي در بين دو ابرو بوجود مييايد


ميگردد


عوارض جانبی احتمالی


دوباره جوان سازی جلد با زرق بوتولینوم توكسسين به خوبی قابل تحمل است.نزد بعضی از بیماران ممکن است سردردي به طور موقت پس از تزریق در ناحیه پیشانی ، به خصوص پس از درمان اول بوجود آيد . درد یا کبودی خفیف ، در حالی که غیر معمول اند اما ممکن است در اطراف محل تزریق بوجود آيد. در موارد نادر ، بیمار ممکن است ضعف در عضلات اطراف ناحيه زرق، كه منجر به پژمرده شدن ابرو یا پلک به طور موقت است گردد. از این عوارض خفیف و برگشت پذیر هستند و با گذشت زمان محو شدن است. 


نتایج چه مدت طول می کشد


نتايج تداوي معمولآ 4 الي 6 ماه دوام ميابد كه بعد ازازبين رفتن اثرات تداوي زرق دوباره بوتاكس صورت ميگيرد.


از چه چيزها قبل از زرق بوتاكس بايد اجتناب كرد


  1. عواملي كه كبود شدن جلد را بعد از زرق بوتاكس بيشتر ميسازد
  2. الکل (به مدت 48 ساعت قبل از درمان مصرف)
  3. آسپیرین و فرآورده های حاوی آسپیرین (1 به 2 هفته قبل از درمان)
زرق بوتاكس فعلآ در شفاخانه جلدي و زيبايي روز توسط من و ساير متخصصين جلدي اين مركز صورت ميگيرد