روز جمعه روز تفریح و میله است و اکثر هموطنان ما به میله و تفریح میروند این سرگرمی باعث نشاط و فرحت خاطر گردیده و سبب کاهش تنش های عصبی و رفع خستگی جسمی گردیده و چون جلد آیینه نمایش حالت درونی ( اعضاء داخلی و روانی) میباشد و همه آنها میتواند سبب تغیرات در جلد گردد بهتر شدن حالت روانی و رفاه خاطر و یک روز بدون فشار کاری، خستگی جسمی و روحی و هزارن مشکلی که ما هنگام کار مواجه میشویم میتواند برای جلد ما عالی باشد. امراض چون  پسوریازس، نیورودرماتیت و حتی جوانی در صورتی که تفریح سالم باشد میتواند نسبتآ بهبود یابد.
اما چه چیز را هنگام رفتن به میله و تفریح مراعات نمایید؟
1. هنگام تفریح چیزی که زیثاد تصور میشود برای جلد خطر آفرین باشد مواجه شدن به شعاع آفتاب است خصوصا اگر جلد شما روشن باشد و  معمولا سایر روزهابه مدت زیاد به آفتاب مواجه نمیشود این حالت میتواند سبب آفتاب سوختگی گردیده ضمنا شعاع آفتاب سبب بوجود آمدن لکه و تیره تر شدن لکه های موجود و در طولانی مدت سبب پیری زود رس جلد، چینو چروک جلدی و بالاخره سبب سرطانهای جلدی گردد پس باید از لباس های آستین کوتاه استفاده ننمایید از کلاه های آفتابگیر استفاده نموده و ضد آفتاب تانرا هر دوساعت بعد استفاده نمایید و کوشش نمایید تا جای سایه را حهت نشستن انتخاب نمایید.
2. متوجه خوراک تان  باشید و کوشش نمایید بیشتر از سبزیجات و میوجات استفاده نمایید و چیزیکه معمول است صرف غذاهای فوق افعاده چرب در میله ها است سعی ننمایید تا فواید میله تان را به اخذ غذاهای چرب کاهش دهید خصوصا اگر شما جوانی دانه دارید و متوجه شده اید که غذاهایی سبب بدتر شدن حالت تان میگردد حتی در میله هم از آن اجتناب نمایید.
3.  از اخذ نوشیدنی های الکولیک، سگرت کشیدن و سایر مواد اعتیاد آور و نشه ای جدآ خودارای نمایید بیاد داشته باشید بیشترین معتادین اعتیاد شان از میله آغاز میگردد.
4. از فعالیت های سبب صدمه رساندن به جلد تان میگردد اجتناب نمایید.
تفریح خوب و خوشی نمایید.