نـخـستین گـام برای داشـتن جلد ی زیبا آگاهی یافتن ازنوع جلد میباشد زیرا ازاین طریق شما قادر خواهید بودهر چه بهتر از جلدتان مراقبت و هـمـچنـیـن فـراورده های بـهـداشـتـی و آرایشی مناسب نوع جلد خود را انتخاب کنید. بطور کلی ۵ نوع جلد وجود دارد:
  ۱- جلد نورمال: نه زیاد خشک و نه زیاد چرب میباشد-مــنــافــذ جلد قابل رویت بـوده امـا بـزرگ و یـا مســدودنیستند- پس از شستشو نرم و لطیف میگردند- به نـدرت روی جوانی دانه میزند.
طرز مراقبت: روزی دوبـارروی خـودرابا شوینده های مـلایم شستشو داده و از مرطوب کننده استفاده کنید.
۲- جلد چرب: جلد اغلب چرب است- سطح جلد ضخیم و خشن می بــاشد -منافذ جلد بزرگ و قابل رویت میباشد- جلد براق است. روی زیاد جوانی دانه می زند-گرد و غبار و آلودگی بیشتری را به خود جذب می کند- غدوات چـربـی بـیـش از حـد فـعـال میباشند به همین خاطر منافذ جلد در معرض انسداد قرار داشته و سبب بروز جوانی دانه میگردد.
طرز مراقبت: روز ۲ مرتبه روی خود را با شوینـده هـای مـلایـم شسـتـشو دهـیـد-همواره از شوینده های ملایم و غیر چرب استفاده کنید- از لــوازم آرایشی غیر چرب استفاده کنید- به خاطر داشته باشید جلد چرب نیز نیاز به مـرطـوب کــننده دارد بنابراین از مرطوب کننده هر روز استفاده کنید.- با آب گرم روی خود را بشویید تا منافذ جلدتان بسته نگردد. از غذاهای سرخ شده و چاکلیت کمتر استفاده کنید.
۳- جلد خشک: جلد نازک و کاغذ مانند است- هـنـگـام لـمس درشت میباشد - منافذ جلد بسیار کوچک میباشند- روی بندرت مصاب جوانی دانه می شود- چون غدوات چربی کم کار میباشند بنابراین جلد خشک و معمولا پوسته پوسته میگردد- مـستعد چین و چملکی می بـاشد- در زمستان جلد خشک تر شده و شاید خارش پیدا  کند.
طرز مراقبت: همواره از لوازم آرایش ملایم فاقد الکل استفاده کنید-هر روز جلد خود را با مرطوب کننده مرطوب کنید- همواره روی خـود را بـا شـویـنـده هـای مـلایــم و غیر صـابونی بشویید زیرا صابون چربی جلد شما را با خود می شوید-
۴- جلد ترکیبی: اغلب افراد جلدشان جلد ترکیبی می بـاشد بـدیـن مـفهوم که بخشی از جلدشان چرب و بخشی خشک است- خشکی معمولا در نواحی گونه، دور چشم و گردن و چرب در نواحی پیشانی، بینی و زنخ- بهتر است برای نواحی چرب یک نوع فراورده و نواحی خشک فراورده دیگری استفاده کنید.
 طرز مراقبت: روی خود را روزی ۲ مرتبه با شوینده های ملایم شستشو دهید.

 5- جلد حساس: بـه آسـانـی تــحریـک می گردد و ایجاد خارش، سوزش، سرخی و ساییدگی در جلد می  گردد- گاهگاهی جوانی دانه میبراید.طرز مراقبت: از صابون استفاده نکنید و در عوض لوسیونهای شستشوی ملایم و غیر حساسیت زا را بکار ببرید.
نکاتی در مورد سلامتی جلد:
۱- روی تانرا با دست بصورت ملایم بشویید از استعمال لیف و شستوشوی خشن اجتناب کنید و روی تان را با فشار دادن روی پاک خشک کنید نه مالیدن شدید آن به روی.
۲- از مواجه شدن به شعاع آفتاب اجتناب کنید از کریمهای ضد آفتاب تحت نظر متخصص جلدی  استفاده کنید تا جلدتان دچار پیری زود رس نگردد.
۳ - رژیم غذایی مناسب داشته باشید. روزانه مـقادیـر زیادی سبزیجات و میوه های تازه بخورید.
 ۴- مشروبات الکلی و سگرت را ترک کنید. الـکـل نـیـز عـروق خـونی را منـبسط کـرده و سبـب سرخ و احسـاس خارش در جلد میگردد.
۵- ورزش کنید. جلد شما نیاز به تنفس دارد. با دویدن و یـا پـیـاده روی سـاده جـریـان خون شما افزایش یافته و اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به جلدتان میرسد.
۶- استرس را به حداقل برسانید. استرس سبب اختلال در هـورمـونــهای بدن گشته که بر جلد تان  اثر سوء میگذارد.
۷- خواب کافی داشته باشید. ۶ الی ۸ ساعت در شبانه روز بخوابید.


1 comments:

ناشناس گفت...
این نظر توسط یک سرپرست وبلاگ حذف شد.