تبخال  چه هست؟
تبخال  عبارت از بوجود آمدن آبله های کوچک میباشد که یک عفونت دردناک ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) هست. این آبله ها معمولا توسط HSV نوع 1 ایجاد می شوند، اما می تواند نادرا توسط HSV نوع  2 نیزایجاد گردد. مرض میتواند در هر ناحیه بدن دیده شود ، اما بیشتر در  دهان و لب ها، بینی، گونه ها و یا در انگشتان ظاهر می شود. ابتدا  آبله های کوچک بوجود آمده که بعد از پاره شدن  سبب آب زدن ناحیه و ارچق و در نهایت با افتیدن ارچق با تغیر رنگ جلد ناحیه مصاب التیام میابد. زخم های تبخال معمولا 7 تا 10 روز دوام نموده  و تا زمان تشکل ارچق بسیار ساری بوده و میتواند به کسانی که بان درتماس آیند انتقال یابد.

نود و پنج درصد از تمام افراد حداقل یکبار  تبخال را در زندگی خود تجربه مینمایند. معمولا حمله اول تبخال بسیار شدید میباشد. نزد برخی از کودکانی که مصاب تبخال میگردند ممکن است به طور جدی بیمار گردند. بعد از حمله  اول نزد بسیاری از افراد آنتی بادی تشکل نموده و هرگز  بار دیگر مصاب تبخال نمیگردند. با این حال در حدود 40 درصد از بزرگسالان آمریکایی، ، تبخال  متکرر یا عود کننده را تجربه مینمایند.
اگر چه تبخال  به طور کلی مرض خیلی جدی نیست، اما این مرض نزد کسانی که که مصاب ایدزباشند و یا ادویه  که سیستم معافیتی آنها را ضعیف مینماید اخذ نمایند و یا مصاب امراضی که سبب ضعف سیستم معافیتی میگردد باشند میتواند شدید و تهدید کننده حیات باشد.
چه چیزی باعث تبخال  می شود؟
تب خال  معمولا توسط ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) نوع 1، که توسط  تماس یا بوسیدن فرد آلوده و یا با استفاده مشترک ظروف، روی پاک  یا ریش تراش منتقل می شود. تبخال نواحی تناسلی که معمولا با هرپس سیمپلکس نوع 2 ایجاد می شود. که از اثر مقاربت جنسی با افراد آلوده با ویروس نوع دوم و یا عمل جنسی دهانی توسط ویروس هرپس نوع یک ایجاد می گردد.
تبخال ممکن است در حدود 20 روز پس از قرار گرفتن در معرض این ویروس ایجاد  شود. هنگامی که ویروس وارد بدن شما گردد، ممکن است تبخال در نزدیکی محل اصلی ورود ویروس ظهور کند. در حدود دو روز قبل از حمله  ممکن است خارش یا سوزش در محل احساس گردیده. ویروس ممکن است با برخی از مواد غذایی خاص، استرس، تب، سرماخوردگی، حساسیت، آفتاب سوختگی، ضربه خوردن و عادت ماهواردوباره فعال گردد.
نشانه های تب خال  چه هستند؟
نشانه های تب خال  عبارتند از:
·         آبله های کوچک سرخرنگ و پر از مایع ، دردناک، سوزش دار یا خارش دار  بر روی یا در نزدیکی دهان، و یا بر روی انگشتان دست.
·         تورم ، سرخی  و سوزش بیره .
·         تب، علائم شبیه سرماخوردگی و تورم عقدات لمفاوی گردن اغلبآ همراه با حمله اول تبخال دیده میشود.در تبخال راجعه معمولا این علایم دیده نمیشوند.
·         سوزش و خارش در ناحیه  قبلآ مصاب ممکن است علامه عود دوباره تبخال باشد.
چه وقت با داکتر مشوره کنیم؟
·         اگرشما دچار تب و لرزه باشید، تب بالا می تواند خطرناک باشد.
·         اگر تبخال شما بسیار دردناک باشد.
در موارد بالاممکن است به تداوی با دواهای ضد ویروس نیاز باشد که در صورتیکه بزودی این تداوی شروع گردد مرض بزودی شفا گردیده و اختلاطات آن کمتر میباشد.
تب خال  چگونه تشخیص داده می شود؟
اکثرا تبخال توسط متخصصین جلدی بادیدن تشخیص داده میشوند اما در بعضی حالات شاید ضرورت با معایناتی مانند پی سی آر باشد. همچنان دریافت انتی بادی هرپس سیمپلکس نشاندهنده مصابیت باین ویروس بوده و لی نمیتواند میان فعال بودن ویا غیر فعال بودن مرض تفریق نماید
تداوی تبخال
در بسیاری حالات درصورتی که تبخال خفیف باشد ضرورت به تداوی نداشته و تبخال بصورت خودبخودی با گذشت زمان بهبود میابد اما در صورتی که تبخال شدید و دردناک باشد و شما مصاب امرض دیگری باشید و یا هم از دواهای که سبب نقص سیستم معافیتی میگردند استفاده مینمایید باید با داکتر تان مشوره و تداوی تبخال نزدتان شروع گردد.
به ویژه اگر تب خال  دردناک باشد ، داکتر معالج  تان ممکن است ژل بی حس کننده برای کاهش درد و یا یک دوای ضد ویروسی خوراکی برای سرعت بخشیدن به درمان و یا جلوگیری از عود مرض تجویز نماید. این دواها خوراکی زمانی موثرتر میباشند که در 48 ساعت اول پس از شیوع مرض آغاز شوند.
بعضا میکروبهای دیگری نیز در ناحیه تبخال مداخله نموده و سبب ایجاد ارچق های زردرنگ از سبب ایجاد مردار دانه و  یا دانه های عمیق دردناک از سبب التهاب میکروبی فولیکول مو گردد که ایجاب تداوی اختصاصی را مینماید.
درصورتی که تبخال متکرر و شدید بوده و در یک سال بیشتر از شش بار عود نماید شاید ضرورت به تداوی با دواهای ضد ویروسی به مدت شش ماه یا بیشتر از آن داشته باشد.
چگونه می توانیم از تب خال  جلوگیری کنیم؟
·         شستن دست ها پس از دست زدن به تبخال .
·         چشم خود را پس از دست زدن به تبخال  مالش ندهید زیرا میتواند سبب سبب تبخال  چشم که اگر درمان نشود ممکن است به کوری منجر شود گردد.
·         اندام تناسلی خود را پس از دست زدن به تبخال  خود را لمس نکنید، زیرا سبب تبخال ناحیه تناسلی که بشکل متکرر سیر میکند میگردد.
·         برس دندان تانرا تبدیل نمایید.
·         از ظروف شخصی، رویپاک ، یا ریش تراش کسی که مصاب تب خال است استفاده نکنید وآنها را نبوسید روبوسی هنگام مصافحه میتواند سبب سرایت تبخال گردد.
·         استفاده از کرم های ضد آفتاب به صورت و لب ها قبل از قرار گرفتن در معرض طولانی مدت به خورشید است میتواند در وقایه از تبخال راجعه کمک کننده باشد.
·         استرس و تشویش، بیخوابی، و ترس شدید میتواندسبب عود دوباره تبخال گردد ازآن بپرهیزید.
·         اگر شما مصاب تبخال راجعه باشید در صورت تب شدید بزودی با داکتر معالج تان مشوره نمایید.