جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند!
1- روی خود را روزي 2 مرتبه با آب و صابون بشوييد.
2- از مالش شديد جلد خودداري کنيد.
3- از فشار دادن، کندن، ترکاندن و دستکاري دانه ها خودداري کنيد.
4-
تداوی شما ایجاب وقت کافی (3 الی 6 ماه) و مصرف منظم دوا را مینماید .


5-از جلد خود در برابر تابش آفتاب محافظت کنيد.
6- هنگام استفاده از لوازم آرايشي دقت کرده و نگذاريد اينگونه مواد  برویتان براي مدت طولاني باقي بمانند. و از مواد آرایشی غیر روغنی استفاده کنید.
7- از مرطوب کننده هاي روغني استفاده نکنيد. و مو های خود را چرب ننما یید.
 8 - اضطراب یا  استرس  و تشویش سبب تشدید جوانی دانه میگردد .ورزش کنيد. ورزش در کاهش اثرات منفي استرس بسيار سودمند ميباشد. اما پيش از اقدام به فعاليت بدني رویخود را کاملا با آب و صابون بشوييد (بخصوص اگر آرايش داريد). پس از فعاليت بدني نيز حمام گرفته و يا حداقل رویخود را مجددا با آب و صابون بشوييد. 
9- اگرچه رول مواد غذایی در تشدید اکنه تحت مناقشه است اما بهتر خواهد بود تا مصرف الکل ، کافئين ونيکوتين ، مرچ ، چا کلیت , غذا های پرکالوری و بیحد چرب ومیوه خشک را به حداقل رسانیده و در عوض حبوبات، سبزيجات و ميوهای تازه بيشتري مصرف کنيد. ببینید کدام غذا سبب تشدید بخارهای تان میود و از همان پرهیز نمایید.
11- کریمهای که در تداوی جوانی دانه توصیه میگردد مخرش بوده لذا کوشش شود تا دوا با مقدار کمتر شروع گردیده و  به مرور زمان مقدار آن بیشتر گردد و در صورت بوجود آمدن  سرخی پوستک شدن و سوزش دوا به مدت سه روز قطع گردیده و بعد از آن  مقدار کمتر دوا مصرف شودو یا یک شب درمیان استفاده شود.