1. جلد بزرگترین عضو بدن است
 2. مساحت جلد در حدود 2 متر مربع میباشد.
 3. جلد 15٪ وزن بدن را تشکیل داده است.
 4. جلد شما دارای سه طبقه میباشد که بالترتیب عبارت انداز اپیدرم، درم و هایپودرم
 5. در جلد شما دونوع  میباشد جلد مو دار و بدون مو . 
 6. جلد ناحیه اجفان یا پلکها نازکترین قسمت جلد بوده و دارای 0.02 ملیمتر ضخامت دارد.
 7. ضخیمترین ناحیه جلد کف پا میباشد که تا دو ملیمتر ضخامت  دارد.
 8. هر انچ مربع سطح جلد شما  دارای خاصیت ار تجاعی یا کشش پذیری و مقاومت مخصوص به  خود میباشد مثلا جلد بالای بند انگشتان از جلد بطن شما درین خصوص بسیار متفاوت میباشد.
 9. در صورتیکه توسط هرعاملی طبقه قاعدوی اپیدرم جلد تخریب گردد سبب بوجود آمدن داغ یا سکار میگردد
 10. تخریب قسمتهای عمیقتر سبب ازبین رفتن مو و غدوات عرقیه و چربی میگردد.
 11. هر پیاز مو بصورت اوسط 2 الی 6 سال فعالیت داشته
 12.  که بعد از آن یک دوره استرحت دو الی سه ماهه را سپری و دوباره فعال میگردد.
 13. بصورت معمول روزانه 20 تا 100 تار پیاز مو استراحت نموده و باهیمن تعداد تار مو ریخته و دوباره رشد میکند.
 14. مو ها از پروتینی  که بنام کیراتین یاد میشود ساخته شده است.
 15. همچنان کیراتین در ناخن و طبقه نهایی جلد موجود میباشد
 16. پیاز مو دارای یک عضله بسیار کوچک میباشد که در هنگام سردی و سترس های رونی تقبض نموده و سبب سیخ شدن( راست شدن) موها میگردد.
 17. هر 28 روز جلد شما کاملا با حجرات جدید پوشانیده میشود بشکلی که با مرور زمان حجرات مرده سطحی از سطح جلد جدا گردیده و با حجرات عمیقتر تعویض میگردند.
 18. شاید 50 فیصد از گرد خانه تان حجرات مرده سطح تان باشد که روزانه از سطح جلد تان جدا میگردند( شاید این گفته برای ما افغانها صدق نکند زیر هوای آلوده و گرد و خاک محیطی شاید بیشتر از 90٪ باشد.
 19. هر دقیقه در حدود 30.000 حجره مرده از سطح جلد جدا میگردند.
 20. چربی جلد سبب لطافت و مرطوب بودن جلد میگردد.
 21.  صابونهای مخرش و پودر در ابتدا سبب ازبین رفتن چربی جلد و درنهایت سبب خشکی و خشن شدن جلد میگردد.
 22. عرق انسانها در حالت عادی بدون بو میباشد.
 23.  این میکروبهاست که سبب تجزیه عرق گردیده و سبب بوی بدن عرق وبدن میگردد.
 24. جلد شما محل زندگی بیشتر از هزار گونه میکروبهای میباشد این میکروبها بصورت مسالمت آمیز زندگی کرده و با وجود اینکه سبب مرض نمیگردند سبب محافظت جلد از حمله توسط میکروبهای مرض زا میگردند.
 25. تعداد این باکتریها 1.000.000.000.000 میباشد.
 26. بیشتر از چهارده گونه فنگس در بین انگشتان پای شما بسر میبرند.
 27. چیزی که سبب بندش گوش توسط واکس گوش میگردد همانا افرازت غدوات عرقیه خاصی است که در گوش قرار دارند.
 28. انسانها دارای رنگهای مختلف میباشند که از جلدهای روشن تا سیاه پوستان تفاوت میکند.
 29. چیزی که سبب رنگ جلد میگردد پروتینی بنام میلانین است که توسط حجرات رنگساز یا   Melanocytes  تولید میگردد.
 30. درحدود 7 فیصد حجرات جلد را حجرات رنگساز یا میلانوسیت تشکیل میدهد.
 31. دو نوع میلانین وجود دارد Eumelanin که بیشتر در نژاد های سیاه پوستان و آسیایی ها دیده میشود و از رنگ قهوه ی تا سیاه فرق میکند و و Pheomelanine که در نژاد اروپایی ها دیده میشود و سبب رنگ جلد زرد تا سرخ میگردد
 32. از هریکصدو ده  هزار نفر یکی  البینو  یا خدری میباشند که جلد آنها فاقد میلانین بوده و جلد آنها کاملا سفید میباشد.
 33. بصورت اوسط 6 ماه طول میکشد تا جلد یک نوزاد رنگ دایمیش  را حاصل کند.
 34.  رنگ مردمک چشم نیزاز سبب موجودیت میلانین بوجود میاید.
 35. بعضا نوزادن در اویل زندگی مصاب جوانی دانه میگردند.
 36. اکنه از سبب افراز بیشتر چربی جلد و حجراتی که در قنات غدوات چربی وجود دارند بوجود میاید.
 37. از هر 5 نوجوان یکی آنها مصاب جوانی دانه میباشد.
 38. از هر 20 خانم کاهل یکی آنها مصاب جوانی دانه میباشد
 39. از هر صد مرد کاهل یکی آنها مصاب جوانی دانه میباشد.
 40. دمل و دانه های چرکی از سبب باکتری بنام ستفیلوکوکس بوجود میایند که از زخم ها و خراشهای کوچک جلدی به جلد و طبقات عمیقه آن نفوذ نمود و سبب ایجاد مرض میگردند.
 41. برای سلامت جلد شما ضرورت به غذای متوازن دارید که بتوانند تمام ضروریات جلد تانرا که همیشه درحال تکثر و نوشدن است تهیه کنند.
 42. ویتامین A برای التیام آفتاب سوختگی و سلولیت موثر میباشد
 43. ویتامین D  برای کاهش نشونماهای جدیده یا حجرات سرطانی موثر است
 44. ویتامین C یک انتی اکسیدانت خوب بوده که در محافظت جلد از شعاع آفتاب جوان ماندن و شدابیت جلد موثر میباشد.
 45. ویتامین E هم خواص مشابه با ویتامین سی را دارا میباشد.
 46. شعاع آفتاب مخصوصا اشعه ماورای بنفش یا التراویولیت عامل مهم پیری جلد و لکه های جلدی و سرطانهای جلدی میباشد.
 47. جلد آیینه تمام اعضای بدن میباشد و نشاندهنده مشکلات وبیماری های اعضاء داخلی، روان واعصاب ، غدوات افراز داخلی وحتی حالت تغذی تان میباشد.
 48. جلد مهمترین ارگان ارتباط با محیط خارجی ویکی از ارگانهای حسی میباشد که از تماس هرشی با جسم و همچنان محیط و ماحول مارا آگاه میسازد حس لامسه احساس گرمی و سردی محیط همه و همه توسط آخذه ای عصبی جلد اخذ و به دماغ انتقال میابد و رول مهمی را در تطابق ما با محیط دارد.
 49. زیبایی و زشتی چهره مربوط میشود به تعادل ونظم در استخوانها، عضلات، شحم تحت الجلدی و بالاخره جلد.  شاید کمتر تغیری بتوانیم در سایر اعضاء صورت بیاریم وبیشترین تغیراتی که برای زیبایی صورت عملی میشود بالای جلد صورت انجام میابد.
 50. جلد شما منبع مهمی از ذخیره انرژی بوده و شحم جلدی ذخیره گاه مهم بدن بوده که درهنگام ضرورت وجود از آن استفاده نموده وبا گرسنگی مقابله مینماید.


 1. کاهل