لکه های صورت چیست؟
لکه های صورت ایجاد لکه های قهویی تا قهوه یی تیره در صورت میباشد. که معمولا در صورت و جاییکه به شعاع آفتاب معروض میگردد دیده میشود.

لکه های صورت چرا بوجود میایند؟
علت ایجاد لکه های صورت نا معلوم بوده ولی در یک تعداد حالات علت آن ناشناخته میباشد اما سایر عوامل آن شامل حاملگی ، ادویه ضد حاملگی، معروض شدن به شعاع آفتاب ، همچنان استعمال مواد آرایشی خصوصا مواد آرایشی بیکیفیت نیز در این زمینه مسول دانسته شده است. و بیشتر نزد کسانی که جلد تیره دارند بوجود میآید.
با وجود اینکه نزد هر جنس (زن و مرد) دیده میشود اما نزد خانمها بیشتر دیده میشود ونیز بیشتر در سنین متوسط ۱۸ الی ۳۵ سالگی ایجاد میگردد.
آیا لکه صورت ارثی میباشد؟
شواهدی زیادی دال بر اینست که در ایجاد  لکه های صورت ارثیت میتواند دخیل باشد و اشخاصی زیادی از یک فامیل باین حالت دچار گردند اگر شما هم در فامیل کسانی دارند که لکه های صورت دارند شانس ابتلای شما به لکه های صورت زیاد است ولی معروض شدن به شعاع آفتاب رول محیطی در ایجاد لکه داشته و سبب ایجاد لکه میگردد.
لکه های صورت چگونه به نظر میرسند؟
لکه های صورت بشکل لکه های قهویی  روشن تا تاریک و حتی سیاه بیشتر در گونه ها بالای بینی و زنخ و پیشانی دیده میشوند. که بشکل غیر منظم میباشند. لکه های صورت چگونه تشخیص داده میشود؟
لکه های صورت را متخصص جلدی میتواند به آسانی با معاینه فزیکی دیدن تشخیص نماید اما باید آنرا از نسکک و کنجتک، لکه های بعد از التهاب و لکه های پیری تفریق کند بهر صورت بعضا جهت معاینه از چراغی بنام wood lamp استفاده میگردد تا میتود تداوی را انتخاب نماید.
چطور میتوان از ایجاد لکه های صورت جلو گیری نمود؟
در حالیکه در یکتعداد حالات ایجاد لکه ها دارای عامل خاص نمیباشد که بتوان از آن وقایه نمود اما در اکثر حالات شعاع آفتاب میتواند عامل اصلی لکه ها باشد پس برای اینکه از لکه های صورت در آنان باشید باید همیشه ضد آفتاب استفاده کنید و کوشش کنید تا جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کنید. اگر مصرف دوا ی ضد حاملگی عامل آن باشد از طرق غیر دوایی شیوه ضد حاملگی  استفاده کنید. اگر لکه های ایجاد شود با وجود اینکه شعاع آفتاب نمیتواند سبب رفع کامل لکه ها شود اما میتواند حداقل از تیره شدن و زیاد شدن آن جلوگیری کند.
آیا تمام انواع لکه ها با تداوی بهبود میابد؟
البته لکه های صورت به سه شکل سطحی ، عمیق و مختلط تقسیم میگردند لکه های سطحی با تداوی دوایی کاملا بهبود میابد لکه های عمیق شاید با تداوی دوایی بهبود نیافته ولی با سایر طریقه ها شاید روشنتر گردد که در ادامه مطلب میخوانید و لکه های مختلط میتواند با تداوی دوایی روشنتر شده و کاملا از بین نرود ولی لایه برداری لیزر درمانی و مزوتراپی شاید بتواند سبب کاهش لکه های مختلط و عمیق گردد.
چرا لکه های صورت بعد از گذشت زمان دوباره عود میکند؟
معروض شدن به شعاع افتاب، حاملگی ، مصرف ادویه خوراکی ضد حاملگی عوامل مشهور ظهور دوباره لکه های صورت میباشد. با آنهم وقتی لکه ها زایل گردید شاید شما ضرورت به استعمال دواهای نگهدارنده و ضد آفتاب برای ماهها باشید تا از عود لکه ها جلو گیری کند.
لکه های صورت چگونه تداوی میگردند؟
۱. استفاده از کریمهای روشن کننده. در اکثر حالات لکه ها با استعمال کریمهای روشن کننده برطرف میشود این کریمها حاوی موادی بنام هایدروکین اربوتین، کو جیک اسید و تریتونیون بوده و سبب کاهش تولید رنگ جلد توسط حجرات رنگ ساز میگردند. اکثرا از کریمهای روشن کننده بصورت خود سرانه و تجارتی استفاده میگردد
آیا کریمهای روشن کننده بازاری موثر اند و یا خیر؟
جواب است بله اما این کریمها معمولا دارای مواد خطرناکی مانند سترویید ها با غلظت بالا ، سرب ،  و سیماب بوده که بصورت موقتی لکه ها را روشن ساخته اما هرگز ارزش آنرا ندارد تا به عوارض شدید مانند موهای اضافی، نازک شدن و سرخی و حساسیت جلدی و ایجاد لکه های جلدی   دچار شویم باین ملحوظ از استفاده چنین کریمها خوداری کنید. کریمهای مختلفی چون گولدن پیرل، گوری، شباب…. همه چنین است و از استعمال آن حذر کنید.
۲. لایه برداری کیمیاوی:معمولا لکه های مقاوم که با تداوی دوایی بهبود نیافته باشد میتوان از لایه برداری استفاده کرد  درین طریقه دواهای که معمولا شامل د آهای روشن کننده و اسیدها میوه یی اند بالای جلد استعمال شده و بعدا شسته میشود این عمل سبب جدا شدن حجرات مرده سطح جلد از جلد گردیده که زمینه را به نفوذ دواهای روشن کرده کنده به طبقات عمیق جلد میسر ساخته از جانب دیگر لکه های را از سطح جلد دور میکند.
خطر این شیوه چیست؟
لایه برداری معمولا در اعماق مختلف صورت میگیرد تا آنجاییکه در تداوی لکه های صورت معمولا از لایه برداری سطحی استفاده می شود  معمولا بدون عارضه بوده در حالیکه لایه برداری عمیق میتواند سبب بدتر شدن و یا بهتر شدن لکه ها گردد. ولی در لایه برداری سطحی معمولا این عارضه دیده نشده از جانب دیگر این  تداوی به جلسات متعدد نیاز است تا شما اثرات مفید آنرا ببینید و از جانب دیگر در جریان تداوی محافظت منظم جلد از شعاع آفتاب لازمی میباشد.
۳. لیزر درمانی
با وجود اینکه در تداوی لکه های صورت لیزر درمانی میتواند نتایج مختلفی را بار آورد اما در یکتعداد حالات  مفید در یک تعداد بی تاثیر و در عده کمی مضر ثابت شده است و بهتر است تا در انتخاب تداوی لکه ها با لیزر بسیار دقیق بود امروز از لیزر فرکشنال در تداوی لکه های صورت استفاده میگردد  که بر علاوه از تداوی لکه های صورت در کاهش چین و چروک ظریف صورت،  لکه های پیری و آفتابی جلد نیز موثر میباشد.
خطر استفاده ازین لیزر در تداوی لکه چیست؟
وقتی لکه ها باین میتود تداوی میگردد لایه خارجی جلد جدا گردیده و جلد نازکتر و سرخرنگ بنظر میرسد همچنان استفاده ار تری بالا میتواند سبب سوختگی و ارچق  گردد و یا سبب پوستک شدن خفیف جلد گردد همچنان لیزر درمانی هزینه بیشتر را داشته و شاید ۱۵۰۰ تا دوا زار افغانی در هر بار تداوی هزینه بردارد و به سه الی پنج جلسه نیاز است. در باره عوارض و فواید لیزر پیش ار شروع تداوی باید با هر مریض بصورت مفصل صحبت شده و با موافقه مریض تداوی آغاز گردد.
۳. استفاده از آی پی ال در تداوی لکه های صورت چگونه است؟
ای پی ال یک ماشین است که اکثرا بنام لیزر یاد میشود ولی فرق آن با لیزر در انست تا در لیزر از نوری با ول موج خاص استفاده میشود در حالیکه در آی پی ال طیفی از امواج نور قابل دید و تجت قرمز استفاده میگردد. و برای جوانسازی جلد و کاهش نسکک، لکه های پیری و رگهای سطحی جلد بصورت نسبی موثر بوده سبب ارچق پوسته ریزی و زخم نمیگردد و ضرورت به تداوی هر سه هفته یی با حسان متعدد ۴ الی شش جلسه باشد هزینه آن کم بوده و هر جلسه شاید د حدود ۱۵۰۰ افغانی هزینه بردارد.

۴.مزوتراپی: 
درین طریقه دواهای روشن کننده به طبقات متوسط جلد زرق میگردد. و میتواند سبب کاهش شفافیت جلد گردد.
۵. میکرو درم ابریشن . با ماشین لایه سطحی جلد برداشته شده و سبب کاهش لکه ها میگردد.