شکنندگی ناخن یک از امراض ناخن است که در آن ناخن ضعیف شده، به آسانی شکسته و ممکن خطوط طولانی در صفحه ناخن ایجاد گردد این حالت از نظر طبی بنام Onychorrehxis یاد میگردد.
عواملی که سبب شکنندگی ناخن ها میگردد کدامها اند؟
۱. فقر غذایی و کمبود ویتامینها: یکی از عوامل شکنندگی ناخنها فقر غذایی و کمبود ویتامین ها میباشد ویتامینها گروپ بی فولیک اسید و بیوتین و منرالهایی چون جست و سلنیوم، آهن در رشد ناخنها زیاد رول داشته و کمبود اینها سبب شکنندگی ناخن میگردد. باید خاطر نشان ساخت کمبود کلسیم در ایجاد شکنندگی ناخن برخلاف عقیده عمومی رول زیادی ندارد.
۲. تماس بیشتر به آب، صابون و یا سایر مواد شوینده(مایع ظرف شویی،پودر لباس شویی، شیشه پاک کن وایتکس….)
۳. خشکی جلد و عدم استفاده از کریم های مرطوب کننده به ناخن ها
۴. مرض عدم کفایت یا کم کاری غده تایراید( هایپوتایرویدیزم)
۵. بی اشتهایی عصبی و بیماری پرخوری یا بولیمیا
۶. ضربه به ناخن
۷. بیماری های پسوریازس و لیکن پلانوس  (امراض جلدی که ناخن ها رادمان میسازند.)
۸. استفاده از استون و یا سر مواد پاک کننده رنگ ناخن
شکنندگی ناخن چگونه تداوی میگردد؟
۱.تغذی متوازن؛ استفاده بیشتر از میوه ها و سبزیها و همچنان حبوبات و لبنیات  و استفاده کمتر  گوشت، روغن، غذای فست فود و سرخ شده. از ملتی ویتامین های که دارای مقدار بالای جست، سلنیوم ، آهن و بیوتین همراه با سایر ویتامینها باشد استفاده کنید.
۲. استفاده از دستکش های محافظوی هنگام لباس شویی ظرف شویی و سایر کار های خانه که جلد شما به تماس مواد کیمیاوی قرار میگیرد.
۳. استفاده از کریمهای مرطوب کننده مانند واسیلین نه تنها به جلد دستها بلکه در دست ها و ناخنها.
۴. هفته دو بار ناخنهای تانرا شسته و به مدت پنج تا ده دقیقه در بین ظرفی که دارای روغن زیتون گرم شده است قرار بدهید.
۵. در صورت که شما دارای وزن زیاد هستید و همچنان جلد خشک و خشن  ریزش مو و شکنندگی ناخن ها باشید معاینات تایراید و یا جاغوری باید نزد شما صورت گرفته و در صورت موجودیت مشکل تداوی گردد.
۶. از استون و یا سایر مواد که سبب زایل شدن رنگ ناخن میگردد استفاده کمتر صورت گیرد.