معاينه خانه

مصاحبه تلويزيوني داكتر عارف عابد

 
افزودن عنوان


به روز ترین و موثرترین ماشین ها ی لیزر صرف در شفاخانه جلدی و زیبایی آروین در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد
اشتراک در کنفرانس های جلدی سال 1391

Cosmoderm2012 کنفرانس متخصصین جلدی زیبایی هندوستان  در شهر ممبیی هندوستان 

PAD کنفرانس جلد انجمن جلدی پاکستان در شهر لاهور پاکستان
Drmacon2013 کنفرانس انجمن متخصصین جلدی زهروی و جذام هندوستان در شهر احمد آباد هندوستان