‏نمایش پست‌ها با برچسب جواني دانه. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب جواني دانه. نمایش همه پست‌ها
جوانی دانه مرضیست خود شفا که اکثرآ بعد از سن 20 الی 25 سالگی بهبودی میابد اما در و اقعات نادر ( 3 فیصد مردها و 6 فیصد خانمها)‌ میتواند تا سن 45 سالگی دوام نماید . اما جوانی دانه در صورت که تدوای نگردد در اکثر وواقعات سبب وجود آمد داغ های جوانی دانه یا لکه و اسکار های آن میگردد. که سبب مشکلات زیادی از نظر زیبایی گردیده و سبب ناراحتی مریضان و مشکلات روانی و همچنان از دست رفتن اعتماد به نفس نزد مریضان میگردد.
علت های بوجود آمدن داغ یا لکه جوانی دانه
عواملی که سبب ایجاد لکه ها یا داغ و سکار جوانی دانه نزد مریضان میگردد قرار ذیل است:
1 . جوانی دانه بسیار شدید که تداوی نگردیده است.
2 . دستکاری جوانی دانه (‌کندن ، فشار دادن و ترکاندن دانه ها)
3 .نداشتن حفظ الصحه خوب و منتن شدن بخار های جوانی دانه
4 . جوانی دانه نودولو سیستیک ،کانگلوباتا، جوانی دانه گرام منفی و اکسکوری که اشکال شدید و وخیم جوانی دانه اند اکثرآ سبب داغ ، لکه یا سکار آن میگردند.
5 . تداوی های غلط توسط اشخاص غیر مسلکی ( کشیدن جوانی دانه ) و عملیه جراحی جوانی دانه
6 . نزد اشخاص با جلد تیره نسبت به اشخاص با جلد سفید احتمال مصابیت به داغ جوانی دانه بیشتر میاشد.
7 . ارثیت: بعضی اشخاص از نطر ارثی مساعد به بوجود آمدن اسکار میباشند که نزد چنین اشخاص احتمال مصابیت به سکار یا داغ جوانی دانه بیشتر میباشد.
اشکال داغ یا لکه جوانی دانه
لکه های هموار:
این لکه ها که اکثرآ برنگ قهویی یا نصواری تیره بوده بیشتر نزد اشخاصی که دارای جلد تیره دارند و همچنان نزد کسانی که بیشتر به شعاع آفتاب مواجه میگردند دیده میشودقابل یاد آوریست که اکثر ادویه که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردد سبب افزایش حساسیت جلد در مقابل آفتاب گردیده و مواجه شدن به شعاع آفتاب سبب ایجاد التهاب و بوجود آمدن لکه ها میگردد این چنین لکه ها که بنام لکه های بعد از التهاب یا د میگردند اکثرآ مو قتی بوده و با مرور زمان بهبودی میابند.
سکار های فرورفته :
این لکه ها اکثرآ در اثر دستکاری جوانی دانه بوجود آمده به اشکال مختلف میباشند که بنام های
Boxcar scar
Icepeck scar
Rolling scar
یاد گردیده که نظر به شکل این داغ ها نامگذاری گردیده و اکثرآ در اثر التهاب جلد و سپس اتروفی یا ضمور جلد بوجود میایند این ها در صورت عدم تداوی بصورت دوامدار باقیمانده و با تداوی های دوایی بهبودی نمیابند. اما با پروسیجر مختلفی تداوی قابل بهبودی میباشند.
داغها یا سکار های برجسته جوانی دانه:
اگر چه بوجود آمدن این نوع سکار بعد از جوانی کمتر دیده میشود ولی در صورت موجودیت خیلی بدشکل بوده و تداوی آن مشکل میباشد این نوع داغ جوانی دانه بدو نوع میباشد سکار هایپرتروفیک (‌صرف در محل جوانی دانه بوجود آمده کمی برجسته بوده و رشد کمتر دارد)‌ و کیلوید که این داغها بیشتر برجسته بوده و نسبت به محل بخار جوانی دانه بیشتر رشد میکنند و گاهی توام با خارش و سوزش میباشد برداشتن این شکل سکار اکثرابا عمل جراحی سبب بدتر شدن کلوییدگردیده و سبب بوجود آمدن کیلوید بزرگتر میگردد.
تداوی داغ یا سکار جوانی دانه
تداوی جای یا داغ جوانی دانه چالش بزرگی بوده البته اکثرآ به تداوی های معمولی جواب نمیدهد اما میتود های تداوی جدید که برای تداوی داغ و یا سکار جوانی دانه پیشنهاد میگردد نظر به نوع داغ یا سکار،‌ توقعات مریض از تداوی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمار فرق میکنند .
لایه برداری کیمیاوی:
یکی از میتود های جدیدی تداوی داغ یا سکار جوانی دانه است که برای اولین بار در افغانستان و فعلآ در کلینیک ما صورت میگرد بر علاوه این تداوی جهت داغ ها یا سکار جوانی دانه صورت میگیرد در جوانی دانه فعال نیز توصیه گردیده و سبب بهبود دراماتیک آن میگردد در این میتود تداوی که در کلینیک توسط متخصص جلدی صورت میگیرد اسید های مختلفی با غلظت های مختلف بکار رفته و به مدت زمان معین بالای جلد تطبیق گردیده و بعدآ مریض صورت خودرا میشوید این عمل سبب جدا شدن طبقات سطحی جلد بشکل پوسته ریزی گردیده که نظر به عمق لایه برداری متفاوف میباشد و سبب جدا شدن طبقات سطحی تا عمیق جلد نظر به نوع اسید های تطبیق شده و مدت زمان تماس آن با جلد میباشد.
میکرو درمابریشین:
که توسط ماشین مخصوص صورت گرفته و طبقات سطحی جلد توسط ماشین مخصوص از سطح جلد جدا گردیده و سبب میشود تا جلد هموار گردد استعمال این ماشین ضرورت به متخصص ماهر که در استعمال آن تجربه داشته باشد دارد.
Microneedling:
توسط آله مخصوصی صورت گرفته که بنام درماپن یاد میگردد طوری که این آله دارای تعداد زیادی از سوزن های کوچک بوده و  با ضربه زدن به عناصر تحت الجلدی سبب تحریک تولید کولاژن و بلند شدن سکارهای فرورفته جلدی میگردد.

مزیوتراپی:
توسط ماشینی بنام میزوگن با زروق موادی که تولید رشته های کولاژن را تنبیه میکند صورت میپذیرد.
عملیات های جراحی:
الف . سبسیژن : که توسط متخصص جلدی با سوزن های مخصوص میگیرد.
ب . پینچ گرافت : برداشتن داغ های فرورفته و جاگزین گردن آن با جلد سالم از عقب گوش در صورت که داغ کمتر از 1 ملی متر باشد تنها برداشتن داغ با آله پینچ و ترمیم دوباره جلد سبب بهبود ی میگردد.
ج. لیزر درمانی : با ماشین های فراکزیل و آی پی ال و اربیم اندی یاگ صورت میگیرد و سبب بهبود این داغ ها میگردد در داغ های برجسته میتوان از لیزر های پی دی ال استفاده نمود.
زرق کولاژن:
 در واقعات استثنایی که مریض نخواهد از طریق های انواسیف دیگراستفده نماید توصیه شده ولی تاثیرات آن موقتی بوده 6 الی8 ماه بعد به حالت اولی بر میگردد و صرف برای تداوی داغ  های فرورفته استطباب دارد
زرق ستیروید
در واقعات داغ های برجسته و کیلوید استطباب دارد.
اکنه یا جوانی دانه مرضیست که اکترآ جوانان را مصاب ساخته و مرض متصف است با بوجود آمدن دانه های کوچک با سر سفید، دانه های سر سیاه و بخار های سرخ و بالاخره دانه های پر چرک که اکثرآ در روی و گاهی هم در سینه و نواحی پشت یا نواحی ظهری بوجود مییاید.
جواب
1. جوانی دانه به تداوی نسبتآ طولانی سه الی شش ماه نیاز دارد واکثر جوانانی که مصاب جوانی دانه اند میخواهند به مدت کوتاهی یک یا دوهفته بهبود یابند که متاسفانه ناممکن میباشد. اکثرآ بعدا از استعمال دوا به مدت کوتاهی حوصله شانرا از داست داده و میگویند که جوانی دانه با تداوی خوب نمیشود در حالیکه چنین نبوده و جوانی دانه با تداوی مناسب و طولانی مدت بهبود میابد. جوانی دانه قابل تداوی  بوده ، اما در پهلوی تداوی دوایی بعضی نکاتی است که مریض  باید مراعات نمایید تا در هنگام تداوی سبب موثریت بیشتر دوا گردیده و بعد از ختم تداوی از عود دوباره مرض جلوگیری نمایداین نکات  قرار ذیل اند!
1- روی خود را روزي 2 مرتبه با آب و صابون بشوييد.
2- از مالش شديد جلد خودداري کنيد.
3- از فشار دادن، کندن، ترکاندن و دستکاري دانه ها خودداري کنيد.
4-
تداوی شما ایجاب وقت کافی (3 الی 6 ماه) و مصرف منظم دوا را مینماید .

میلیا ( دانه های کوچک و سفید رنگ جلدی اطراف چشم) چیست ؟
ملیا عبارت از سیست های کوچک کراتینی است که از سبب داخل شدن کراتین یا همان پروتین جلد در طبقه تحتانی جلد بوجود آمده

و سبب تظاهر دانه های سفید رنگ تحت الجلدی میگردد که به شکل دانه های کوچک سفید رنگ در سطح جلد ( معمولا صورت) قابل مشاهده میباشد.
ملیا بدو گونه میباشد
1.     ابتدایی: که بدون سبب واضح بوجود آمده و در زمان تولد یا در هنگامی جوانی بیشتر در اطراف چشم دیده میشود.
2.     شکل ثانوی: که بعد از برطرف التیام
اکنه یا جوانی دانه که در کشور همسایه ما بنام جوش صورت هم یاد میگردد معمولا در شروع جوانی آغاز میگردد میتواند از سنین 12 الی 14 سالگی آغاز گردد اما بیشتر نزد جوانانی که 16 الی 20 سال عمر دارند دیده میشود بعداز 20 الی 25سالگی بصورت آهستگی رو به بهبودی رفته و اکثر مریضان بعد از 25 سالگی بهبود میابند درسن 25 سالگی 12 فیصد خانم ها و 5 فیصد مردها مصاب جوانی دانه بوده اما نزد 5 % خانمها و مردها تا سن 45 سالگی ادامه میابد.
1. وراثت رول مهمی در شیوع اکنه یا جوانی دانه دارد تحقیقات نشان داده است که در صورتی در یک زوج هردو مصاب جوانی دانه باشد شیوع اکنه نزد فرزندان آنها 3:4 میباشد یعنی از 4 طفل شان سه طفل شان مصاب اکنه خواهد شد در حالیکه اگر یکتن از آنها مصاب جوانی دانه باشد این حالت به 1:4 کاهش خواهد یافت ( یک طفل ازچهار طفل شان مصاب جوانی دانه خواهد بود)
2.ارثیت نه تنها در شیوع جوانی دانه بلکه در دوام و شدت آن نیز رول خواهد داشت.
3. استعمال مواد آرایشی خصوصآ موادی که دارای خاصیت روغنی و چرب میباشند با بسته نمودن دهنه غدوات چربی، تراکم چربی د رداخل غده ، مداخله میکروبها و بالاخره ایجاد التهاب میتوانند سبب شدت و دوام اکنه گردند.
4. تغیرات هورمونی که از سبب امراض داخلی بمیان آید مانند polycystic ovari disease که یک مرض نسایی تخمدان میباشد نیز میتواند سبب ادامه و تشدید جوانی دانه گردیده و برعلاوه جوانی دانه ، موهای اضافی ، چاقی وکاهش در مدت عدات ماهوار و افزایش فواصل بین دورهای عادت ماهوار دیده میشود. تغیرات هورمونی که در هنگام
اخذ بعضی از ا دویه جات دواهای ستیرویدی، بعضی از انواع دوا های ضد حاملگی هم میتواند سبب دوام و شدت جوانی دانه گردد.
5. عادت ماهوار نزد خانمها بوجود مییاید سبب شدت جوانی چند روزی قبل ودر جریان عادت ماهوار میگردد.
جوانی دانه در نوزادیاگرچه جوانی دانه مرضیست که معمولا جوانها را مصاب میسازد اما میتواند در هر سن و سال رخ دهد و لی عموما ار ماه ششم الی ده سالگی دیده نمیشود یکی از اشکال جوانی دانه در هنگام نوزادی دیده شده بنام اکنه نوزادی یاد میشود 
علت 
افواه:
جوانی دانه مرضیست غیر قابل تداوی.
حقیقت:
جوانی دانه مرضیست خود شفا که حتی بدون تدوای هم مریض با گذشت زمان بهبودی میابد. اما این مریضی قابل تداوی بوده و لی به مدت زمان مدیدی جهت تداوی ضرورت میباشد و مریض باید ادویه توصیه شده اش را بصورت منظم تحت نظر متخصص جلدی استفاده نماید.تداوی جوانی به منظو ر جلوگیری از داغ یا سکار جوانی دانه ضروریست

عوامل تشدید 
اعمال خاصي می تواند
سبب  تشدید ، و یا بدترشدن آکنه شوند.  درصورت  احتناب  از این چیزها درمان آکنه شما ، مطمينآ بهترین نتایج ممکن را حاصل مينمايد.  اعمالي كه سبب بدتر شدن جواني دانه ميگردد قرار ذيل اند.
غذا : 
برخی از افراد احساس می کنند که غذاهای خاصی باعث بدتر تر شدن  
آکنه آنها ميگردد . اگر شما چنین احساس می کنید برای شما درست است تا از آن غذاها اجتناب کنيد. با این حال ، رول غذا در تشدید جوانی دانه همیشه تحت مناقشه بوده یک تعداد تحقیقات تایید کننده ارتباط غذا با تشدید جوان دانه بوده و یک تعداد تحقیقات دیگر بر عکس آن. اما گفته ميشود لبنيات، چاكليت هاي كاكاو، غذاهاي با اندكس بالاي قند سبب تشديد مرض ميگردد.

موادآرایشی و بهداشتی : 
برخی از لوازم آرایشی می تواند سبب بروز یا ایجاد آکنه گرديده و يا سبب  شعله ور شدن آن گردد  بدون اينكه سبب ایجاد دانه های سرسیاه آکنه گردند.مواد آرایشی احتمالا این کار را توسط تخريش کردن منافذ جلد که پس از آن سبب متورم شدن و مسدود شدن آنها ميگردد انجام میدهند.اما اين حالت با تمام انواع  مواد آرايشي رخ نداده و نزد هر شخص نيز بوجود نميايد .  لوازم آرایشی فاقد جربي اكثرآ توصیه می شود ، اما برخی از مردم حتی به این مواد آرايشي نيز واکنش نشان می دهند.  مواد آرايشي غیر c
omedogenic و acnegenic جواني دانه نازا) نیز برای استفاده در دسترس هستند. بهتر است
 از مواد آرايشي كه سبب تشديد جواني دانه شما ميگردد حذر كنيد.
قبل از خواب مواد آرايشي را بشوييدو از مواد  آرايشي كه داراي برچسب هاي noncomedogenic و  nonacnegenic  باشند استفاده نماييد
شستن بيش از حد جلد : 
از شستن بيش از حد جلد صورت تان اجتناب كنيد  آکنه از  عدم شستشو و یا با جلد کثیف ایجاد نه می شود 
دانه های سرسیاه دلیل عدم نظافت جلد نیستند  
شستن بيش از حد جلد صورت و استعمال سكرب هاي مخرش ميتواند سبب تشديد جواني دانه شما گردد شستن صورت روز دوبار با آب و صابون كافي است.

عرق کردن : 
به نظر می رسد كه تعریق سبب بدتر شدن آکنه در 15 درصد از افراد مبتلا به مرض ميگردد 
رطوبت نیز ممکن است بیماری را بدتر كند
لباس تنگ نيز ميتواند سبب بدتر شدن جواني دانه گردد 
استرس و اضطرابات: 
بسیاری از دانش آموزان گزارش داده اند که آکنه آنها در طول زمان استرس بدتر می شود ، از جمله در هنگام گذراندن امتحانات. 

بافعالیت جنسی : 
فعالیت جنسی سبب بوجود آمدن ، ایجاد کردن ، و يا تشديد و يا كاهش جواني نميگردد ازدواج هم هيج تاثيري بالاي جواني دانه ندارد ، ولي جواني دانه با هورمون جنسي ارتباط تنگاتنگ دارد. 

قرص های ضد بارداری : 
استروژن است که معمولا برای کنترل آکنه مفید پروژسترون ممکن است باعث بدتر شدن  آکنه شما گردد
معمولآ زنان مصاب به آکنه از تشديد مرض شان چند روز قبل از عادت ماهوار شاكي ميباشند
فشردن : 
از كندن فشردن و دستكاري دانه ها حذر نماييد اين كار ميتواند سبب تشديد جواني دانه و بجا گذاشتن داغ يا لكه آن گردد. 

nevus comedonicus یا خال کومیدونی  (خال کومیدونی) آنومالی نادری میباشد که به شکل مجموعه یی از  کومدونهای بازدیده مییشود. که در حقیقت  سوراخ گشاد فولیکولی یا  دهنه غدوات عرقیه یا  eccrine بوده که مملو از کراتین میباشد. ممکن است بصورت  انفرادی ، مادرزادی بوده  و یا در مراحل بعدی زندگی رخ دهد. تشخیص افتراقی باید با جوانی دانه یا  جوانی دانه یا آسیب مزمن جلد توسط شعاع  آفتاب (بیماری  Favre - Racouchot) صورت گیرد.
تداوی خال کومیدونی به طور کلی جراحی و برداشتن یا سوزاندن با کربن دی اکسید لیزر میباشد،. تداوی دوایی با رتینوئیدها موضعی ممکن است از برخی از مریضان  سود مند  باشد.
The eruptive vellus hair cysts  بصورت  پپول های  همرنگ جلد معمولا بر روی صورت ، قفسه سینه ، گردن ، ران ، کشاله ران ، باسن ، و زیر بغل   دیده میشود. که آنومالی فولیکول های موهای نازک یا vellus بوده و ممکن است ارثی باشد. این کیست ها ممکن است خود به خود بهبودی یابند.
تداوی مرض اغلبآ دشوار است. شق  و تخلیه  اندفاعات بصورت فردی شاید سبب بوجود آمدن سکار یا داغ زخم گردد  ،. رتینوئیدهیا موضعی و لاکتیک اسید 12 ٪ در برخی موارد مفید ثابت شده است.. 
آکنه استروئیدی بصورت دانه های سرخرنگ پرچرک یا  papulopustules  هم شکل  یا monomorphous   عمدتا در تنه ودست و پا  مشاهده میشود وقوعات کمتردر صورت نیز واقع شده است.بصورت اختصاصی پس از تجویز کورتیکواستروئید موضعی یا سیستمیک  از جمله تداوی داخل وریدی و استنشاقی به بوجود مییاید. معمولا پس از قطع استروئید مرض برطرف گردیده  ممکن است به تداوی های معمول جوانی دانه پاسخ دهد.
قرار گرفتن در معرض ترکیبات هیدروکربن اروماتیک هالوژن  ، مانند کلر دیوکسین و dibenzofuranes ، از طریق استنشاق یا تنفسی ، بلع ، تماس مستقیم و یا اخذ مواد غذایی آلوده سبب بوجود آمدن بخارهای جلدی متشکل  از کومدونهای چند ریخت و کیست ها میگردد که تحت عنوان  chloracne. مطالعه میگردد.تغیرات دیگر جلد مربوط به مرض عبارتند از  xerosis و تغییرات رنگ جلد میباشد. تغییرات سایر اعضا بشمول داخلی که شامل سیستم های ، عصبی و جگر و چشم نیز ممکن است رخ دهد و  برخی از chloracnegens  ها سرطانزا نیز میباشند.. تداوی مشکل است زیرا chloracne حتی بدون قرار گرفتن بیشتر در معرض مواد فوق  ممکن است برای سالها باقی بماند ،مواد شیمیایی که شامل آیوداید  ، bromides ، و سایر هالوژنها همچنین می توانند سبب بخارهای مشابه جوانی دانه  acneiform یا شبیه به آکنه استروئیدی گردند  ، با این تفاوت که اکنه که از سبب معروض شدن به مواد کیماوی حاوی بروماید بوجود مییاید شدید تر میباشد.
آنتی بیوتیک ها ممکن است بصورات  حاد سبب  فوران دانه های  چرکی بصورت منتشر در سراسر بدن گردند. اکثر مشتقات پنیسیلین و  
macrolides ها مانند اریترومایسین عامل های مهم این مرض هستند. بیماران معمولابا تب ولکوسیتوز مراجعه می کنند و معمولا بخارهای جلدی  شامل کومدونهای میباشد. آنتی بیوتیک های دیگر ی که در بوجود آوردن مرض دخیل اند عبارتند از Co-trimoxazole ، داکسی سیکلین ، ofloxacin ، و chloramphenicol میباشد ادویجات دیگری چون corticotropin ، nystatin ، ایزونیازید ، itraconazole ، هیدروکسی کلروکین ، ناپروکسن  ، amineptine ، و لیتیم هم میتوانند سبب  دانه های مشابه جوانی دانه گردد.
انتانات  مختلف نیز ممکن است سبب بوجود آمدن دانه های مشابه به جوانی دانه گردد. فولیکولیت گرام منفی در بیمارانی که تحت  تداوی طولانی مدت آنتی بیوتیک برای جوانی دانه یا روزاسه قرار دارند ممکن رخ دهد. بیشتر در بیماران مرد رایج است
تداوی شامل آنتی بیوتیک مناسب برای ارگانیسم عامل . ایزوترتینوئین گاهی اوقات ممکن است یک جایگزین یا تداوی کمکی موثر باشد.

Pityrosporum فولیکولیت نوع دیگر فولیکولیت انتانی است که احتمالا در اثر عکس العمل فرد به  
 Malassezia که قبلا به نام   Pityrosporum oval  یاد میگردید بوجود مییاید این ایست بصورت نارمل بالای جلد بعضی اشخاص بصورت  commensal  قرار دارند. مرض درجه اول در تنه و اندام فوقانی جوانان و بزرگسالان دیده میشود. برخلاف جوانی دانه خارش دار است ولی کومدونهای موجود نیست ، و پاسخ مناسب به تداوی ضدفنگس نه با  آنتی بیوتیک میدهد.. تداوی معمولا شامل تداوی موضعی یا سیستمیک ضد قارچ میباشد.
Eosinophilic pustular folliculitis EPF یکی دیگر از بیماری با علت ناشناخته است که معمولا بصورت یک فوران متکرر بخارهای سرخ و چرکین  papulopustular خارش دار بر روی صورت ، تنه ، اندام دیده شده.. Eosinophilic pustular folliculitis در نوزادان و در بیماران مبتلا به نقص معافیتی یا اچ آی وی شرح داده شده است ، و نوع کلاسیک که نزد اشخاص نارمل دیده میشود بنام مرض  Ofuji (برای اولین بار توسط Ofuji در جمعیت بزرگسال جاپانی توضیح داده) یاد میگردد.روش تداوی و نتایج آن  بسیار متفاوت است. گزینه های تداوی عبارتند از سترویید های  موضعی و سیستمیک ، آنتی بیوتیک های خوراکی ، ایندومتاسین ، dapsone ، ایزوترتینوئین ، فوتو تراپی با پسورالین  (PUVA).

سایر بیماری های میکروبی نیز ممکن است دارای دانه های مشابه به جوانی دانه باشد ، که قرار ذیل اند:

      در دوم سیفلیس ، دانه های مشابه جوانی دانه بشکل دانه های سرخ پرچرک یا
papulopustules  سیست ها و ارچق ممکن است در صورت ، تنه ، و اندام دیده شود. عامل مرض سفلیس یا Treponema pallidum   ، ممکن است به آسانی در نمونه های بیوپسی و تلوین  با Warthin starry مشاهده گردد. به علاوه ، تست های سرولوژیک و دریافت spirochetes در معاینه میکروسکوپی ساحه تاریک یا darkfield ممکن است تشخیص را واضح کند. 
      انتانات فنگسی نیز ممکن است بشکل پاپول و ندول و ارچق که آشکار گردد.

روزاسیا به طور مشابه به جوانی دانه با
papulopustules بر روی صورت به نظر می رسد ، اما علاوه بر این ، بیماران همچنین ممکن است سرخی صورت و موجودیت خطوطسرخرنگ تار مانند    telangiectases در سطح جلد رخسار شامی باشند . روزاسه در جمعیت سفیدجلدان و در زنان در دهه سوم و چهارم زندگی شایع تر است است. مردان ، با این حال ، معمولا توسط هیپرپلازی غدوات چربی  و نسج منضم  بینی (rhinophyma) ، عوارض روزاسه مزمن متاثر می شود. یافته هایاشتراکی چشم متغیر هستند اما شامل بلفاریت ، التهاب منضمه ، iritis ، iridocyclitis ، iritis hypopyon ، و حتی کراتیت. اگر چه علت قطعی آن ناشناخته است ولی آب و هوا گرم ، و یا غذاهای مصاله دار ، الکل ، و کنه Demodex folliculorum می تواند سبب بروز و تشدید این بیماری گردد. آکنه روزاسه نیز با مصرف دوز بالای مکمل ویتامین ب مرتبط باشد.

. در درجه اول تداوی شامل آنتی بیوتیک های موضعی از قبیل مترونیدازول ، رتینوئیدها ، و تتراسایکلین خوراکی و کرم های ضدآفتاب باشد.

Perioral درماتیت ، همچنین اختلال با علت ناشناخته است ، به طور عمده در جوانان ، سفید پوست و زنان بصورت دانه ها چرکدارpapulopustules با زمینه احمراری مشاهده شود. مرض بیشتر در اطراف دهن مشاهده میشود ، اما همچنین ممکن است شامل مناطق اطراف بینیl و نواحی اطراف چشم را نیز مصاب سازد.. علت آن ناشناخته است ، اما مانند که در روزاسه ، پیشنهاد گردیده عوامل موثر عبارتند از Demodex ، کورتیکواستروئیدهای موضعی یا ا استنشاق ، [20] مرطوب کننده های جلدی ، ، و تماس با مواد مخرش و حساسیت های جلدی میباشد. تداوی معمولی شامل قطع استروئید موضعی .تداوی موضعی با آنتی بیوتیک از قبیل مترونیدازول میباشد.