‏نمایش پست‌ها با برچسب خالکوبی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خالکوبی. نمایش همه پست‌ها
خالکوبی می تواند به  انواع مشکلات طبی منجر شود. از آنجا که در  خالکوبی نیاز به شکستن سد جلدی موجود میباشد  ممکن است خطرات بهداشتی از جمله انتانات و عکس العمل های حساسیتی را ببار آورد. اگرچه خالکوبی  مدرن با استفاده از  اقدامات احتیاطی و استفاده از سامان الات یکبار مصرف، و تعقیم کردن تجهیزات پس از هر بار استفاده وقوع  چنین خطرات راکاهش داده است.